-TopSLIDEBiHM plusOglasiPrivredaVisoko

Demant na objavljeni članak „Gradonačelnik Ganić o nedopustivom “slučaju Hadžijina voda”: Niko se neće igrati sa građanima Visokog, slijede krivične prijave!”

ADO TRANS D.O.O.

Poštovani,

Radi boljeg i preciznijeg informisanja javnosti a sve u vezi sa Vašom objavom “Gradonačelnik Ganić o nedopustivom “slučaju Hadžijina voda”: Niko se neće igrati sa građanima Visokog, slijede krivične prijave!” a koji ste objavili dana 26.07.2023. godine, građanima Grada Visoko želimo iznijeti dokaze o u tekstu navedenoj umrloj društvenoj odgovornosti i samim opstrukcijama koje su stavljene na teret nas kao Izvođača radova.

Grad Visoko je tender za realizaciju projekta Rekonstrukcija kanalizacione i oborinske mreže I rekonstrukcija vodovoda Visoko – naselja Hadžijina voda objavio dana 26.11.2020. godine sa određenim  datum predaje ponuda 23.12.2020. godine. Od datuma otvaranja ponuda ,pregleda ponuda do zakazivanja e-aukcije ( 20.01.2021. godine ) i same odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača (11.02.2021. godine ) je prošlo 50 dana. Na zaprimljenu odluku je naša firma uložila vise žalbi koje su u konačnici I rezultirale potpisivanjem ugovora dana 06.10.2022. godine.

Prilikom davanja svoje izjave Gradonačelnik Grada Visoko ni u jednom momentu nije spomenuo opstrukcije i nesposobnost članova komisije koji su za svako rješenja Ureda za razmatranje žalbi bili u  Zakonskoj obavezi
(zakonskom roku tj. Roku od 15 dana ) rješavati ta ista Rješenja a ne u rokovima koji su oni provodili.

U prilog navedenom dostavljamo Vam:

  • Rješenje ureda za razmatranje žalbi od 20.05.2021. godine
  • Odluka o izboru najpovoljnjijeg ponuđača od 11.11.2021. godine ( 176 dana )
  • Rješenje ureda za razmatranje žalbi od 03.02.2022. godine ( Žalba firme “Atlas-D” d.o.o. Visoko)
  • Obavještenje o poništenju dijela postupka javne nabavke od 17.03.2021. godine ( 43 dana)
  • Rješenje ureda za razmatranje žalbi od 28.04.2022. godine
  • Obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku od 02.08.2022. godine (97 dana)
  • Rješenje ureda za razmatranje žalbi od 15.09.2022. godine ( neosnovana žalba firme “Atlas-D” d.o.o. Visoko )
  • Ugovor potpisan 06.10.2022. godine

U periodu od prvog do zadnjeg rješenja Ureda za razmatranje žalbi mi kao jedan od ponuditelja u navedenom postupku smo poslali niz dopisa za rješavanje Rješenja u zakonskom roku, pokretali i prekršajne postupke a na kraju i krivičnu prijavu protiv svih članova komisije navedenog projekta ( svu dokumentaciju dostavljamo Vam na uvid ). Iz svega gore pobrojanog se jasno vidi da je Grad Visoko svojim opstrukcijama, ne znanjem, i nesposobnosti članova komisije postupak javne nabavke direktno produžio za čak 366 dana.

Takođe, Gradonačelnik Grada Visoko ni u jednom trenutku nije spomenuo da smo mi kao Izvođači radova u periodu od potpisa ugovora ( 06.10.2022. godine ) do uvođenja u posao poslali 4 ( četiri ) dopisa ( 619/22 od 10.10.2022. godine, 025/23 od 24.01.2023. godine, 64/23 od 28.02.2023. godine, 67/23 od 28.02.2023. godine)  u kojima smo Gradu Visoko naveli sve moguće probleme koji nas čekaju prilikom izvođenja radova i tražili precizan datum početka radova kako bi se mogli prilagoditi i drugim projektima a i drugim Investitorima.

Od početka radova na realizaciji navednog ugovora smo naišli na veliki broj problema sa projektnom dokumentacijom, sa ugovorenim predmjerom radova u kojem se pojavio veliki broj nepredviđenih stavki ( pojavom svake nepredviđene stavke Grad Visoko kao Investitor je pismeno obaviješten). Za sve nepredviđene stavke i dodatne količine iz osnovnog Ugovora smo blagovremeno dostavili obavijest i Nadzornom organu a i Gradu Visoko a za koje Grad Visoko nikada nije pokrenuo postupak provođenja istih.

O problemu na vodovodnoj mreži koji se pojavio prilikom izvođenja radova mi kao Izvođači radova smo Grad Visoko obavijestili 26.04.2023. godine a do završetka pregovora od strane Grada Visoko i JKP “Visoko” d.o.o. Visoko ( 30.06.2023. godine ) je prošlo vise od 2 mjeseca (period u kojem smo bili onemogućeni izvoditi radove )

Iz gore navedenog se postavlja pitanje ko je u ovom slučaju usporavao izvođenje radova i pravio nezadovoljstvo kod građana Grada Visoko.

Od momenta kada ste postali Gradonačelnik Grada Visokog ste imali dug period za analizu raspisanog tendera ( predmjera radova ) te nas iznenađuje kako ste tek u 2023. Godini ustanovili da tender koji je prije raspisan nije obuhvatio asfaltiranje ulica i da sada ponovo prebacujete krivicu na firme koje se javljaju na tendere i bore se za dobivanje ugovora. Sva ova upiranja prstom u Izvođača radova (“ Ado – Trans” d.o.o. Visoko) možda proizilaze iz činjenice da nismo pristajali na određene protuzakonite stvari oko mnogih pitanja u protekle 3 godine Vašeg mandata ali opet ne želimo da mislimo da je to stvarni razlog.

O problemima  na drugim projektima ( Rašidovića, Gunjište, Muderisa Bašića, Veliko Čajno) koji su raspisani u vrijeme Vašeg mandata i sa kako Vi kažete falinkama u tehničkim specifikacijama, pa i o predmjerima radova koje sastavljaju uposlenici drugih Izvođačkih firmi, o ugovorimo starim po godinu i vise godina, a koji nisu realizovani isključivo krivicom Grada Visoko, u ovom trenutku nećemo govoriti.

I na kraju da naglasimo da ćemo za ubuduće građane Grada Visoko o svakom problemu koji nastane prilikom realizacije bilo kojeg ugovora blagovremeno obavijestiti sa imenima i prezimenima svih aktera na terenu, a priliku za to ćemo imati već 08.08.2023. godine.

Počistiti ispred svojih vrata pa krenuti na druga vrata,je bolja preporuka za Gradonačelnika Grada Visoko.

S poštovanjem!

ADO TRANS D.O.O.

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close