Danas i sutra 5. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Obavještava se javnost da će se 5. sjednica Općinskog vijeća Visoko održati u dva dijela:

I dio – 27.3.2013. godine (srijeda) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati i

II tematski dio – 28.3.2013. godine (četvrtak) u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 14 sati. sa slijedećim dnevnim redom

1. Izvod iz zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Vijećnićka pitanja i inicijative,

3. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za 2012. godinu,

4. Izvještaj o ostvarivanju politike Općine i aktivnostima Općinske načelnice i o radu općinskih službi općine Visoko u 2012. godini,

5. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Visoko u 2012. godini,

6. Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko,

7. Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko,

8. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu,

9. Prijedlog odluke o jedinstvenom načinu prikupljanja i odvoza komunalnog otpada za korisnike gradske vodovodne mreže izvan gradskog područja,

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Medžlisu Islamske zajednice Visoko za rekonstrukciju poslovne zgrade,

11. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini nekretnina u svrhu rekonstrukcije lokalne ceste Kondžilo-Brezovik,

12. Prijedlog odluke o davanju o27.vlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o ustanovljavanju prava sluţnosti kolskog puta u korist privrednog subjekta “Interact” d.o.o. Visoko.

II – TEMATSKI DIO

13. Izvještaj o radu savjeta mjesnih zajednica općine Visoko u 2012. godini i o stanju infrastrukturnih objekata u mjesnim zajednicama općine Visoko u 2012. godini, sa posebnim osvrtom na stanje niskonaponske mreţe, objekata za vodosnabdijevanje, kanalizacione i gasne mreže,

14. Informacija o strateškom rješavanju pitanja vodosnabdijevanja na području općine Visoko, sa planom aktivnosti.

Akti za 5. sjednicu:
Obavještenje
Dokument 1
Dokument 2
Dokument 3

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close