Visoko

Danas 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glasnik Općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 27. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

22.02.2019. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati. 

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Visoko,

2. Prijedlog izmjena  i dopuna Budžeta  Općine Visoko za 2019.godinu

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

3. Prijedlog Programa kapitalnih ulaganja u infrastrukturu iz Budžeta Općine Visoko za 2019.godinu.

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Općinske načelnice

4. Prijedlog Programa komunalnih djelatnosti za 2019. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Općinske načelnice

5. Prijedlog Programa utroška sredstava tekućeg održavanja na području općine Visoko za 2019. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske načelnice

6. Prijedlog Programa ulaganja sredstava iz Fonda za zaštitu okoline Zeničko-dobojskog kantona na području općine Visoko za 2019. godinu,

IZVJESTILAC: Emir Fejzović,pomoćnik Općinske načelnice

7. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP   “Visoko” d.o.o. Visoko

8. Prijedlog odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine njive” općine Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP  “Visoko” d.o.o. Visoko

9. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti:

Prijedlog odluke o kupovini zemljišta  označenog kao k.č. 2129/2  KO Gračanica za dogradnju  vodovodnog sistema Visoko, podsistem Moštre

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović,pomoćnica Općinske  načelnice

10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program lokacija i naknada za privremeno zauzimanje javnih površina na području  općine Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

11. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

12.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika  predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

13.  Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o obrazovanju Kolegija Općinskog vijeća Visoko saziva 2016-2020.godina

IZVJESTILAC: Zekija  Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

14. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na  području općine Visoko za 2018. godinu

IZVJESTILAC: PU Visoko

15. Vijećnička pitanja i inicijative

MATERIJAL:https://www.dropbox.com/sh/

urjrjm5colgrqgl/AABbgbSB3I0CMa6Fhz

WKYDAqa?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.KomisijaDatumVrijeme
1.Komisija za budžet,finansije i ekonomska pitanja19.02.2019.15:30
2.Komisija za statut i propise 19.02.2019.16:00
3.Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju 20.02.2019.15:30
4.Komisija za društvene djelatnosti 20.02.2019.16:00
5.Komisija za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova20.02.2019.16:00

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close