Damar omladine: Poziv za iskazivanje interesa za učešće u forumima mladih

Učešċe mladih u socijalno-političkoj sferi u Bosni i Hercegovini je slabo i mladi ljudi se često osjeċaju izostavljeni iz procesa donošenja odluka. Upravo zato je jako važno stvoriti prostor i priliku za mlade ljude u BiH kako bi se i njihov glas čuo. Glavni cilj Foruma mladih (FM) je da ohrabri i podrži poveċanje učešċa, svijesti i utjecaja mladih i omladinskih organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka vezanih za razvoj i reforme u BiH. Povezivanjem učesnika iz raznih sfera interesovanja sa ostalim korisnicima projekta Dijalog za buduċnost stvoriċe se mreža aktivista iz raznih sfera interesovanja širom BiH.

Cilj je formiranje Foruma mladih na četiri različite lokacije (Banja Luka, Mostar, Sarajevo, Tuzla) širom BiH i spremanje aktivnih mladih ljudi, omladinskih/studentskih organizacija i ostalih organizacija civilnog društva koje se bave problemima mladih da se uključe i učestvuju u dijaloškoj platformi (DP) kako bi bili dio jednogodišnjeg procesa čiji je cilj da razvije i produbi njihov odnos sa donosiocima odluka na raznim nivoima. Cilj je i da se ostvari dvosmjerna komunikacija između omladinskih i studentskih organizacija i donosilaca odluka kako bi se stvorili potrebni uslovi za razvijanje zajedničkih rješenja i ideja za postojece probleme.
FM ċe stimulisati debate između učesnika, daċe im priliku da bolje upoznaju i razumiju jedni druge kao i da razviju kolegijalne odnose. Predviđeno je da u sklopu svakog foruma, učesnici budu podijeljeni u tri tematske radionice. Teme ovih radionica bi bile sljedeċe:

Grupa 1 – Ljudska prava, mir i razvoj – Ključne teme incijative za razvoj mira u BiH i usko povezano sa širim ciljevima podržavanja interkulturalnog, intervjerskog dijaloga i saradnje između zajednica u BiH.

Grupa 2 – Okoliš – Apolitična tema sa velikim potencijalom za stvaranje konsenzusa i stvaranje dvosmjerne vertikalne komunikacije između aktivista i donosilaca odluka na raznim nivoima.

Grupa 3 – Rodna pitanja i marginalizovane grupe – Ključna oblast za osiguravanje jednakosti i inkluzivnosti na svim nivoima društva koja od učesnika traži da nađu način da prevaziđu tradicionalne i kulturne prepreke prisutne u svim BiH zajednicama.

Aplikacioni obrazac možete zatražiti putem maila damaromladine@gmail.com

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close