Damar omladine: Održan trodnevni trening za tim lidere

U prostorijama Udruženja „Damar omladine“ je u periodu od 26.08. do 28.08.2015. godine održan trodnevni trening za buduće tim lidere klubova pravih frajera koji će biti formirani u osnovnim i srednjim školama sa područja općine Visoko.

Teme koje su tim lideri prošli na trodnevnom treningu su :

-Modul treninga –Koncept treninga
-Saradnja i timski rad
-Upravljanje konfliktnom situacijom
-Rod – spol
-Nenasilna komunikacija
-Rodna diskriminacija
-Stereotipi i predrasude
-Ravnopravnost spolova.

Projekat „Be a real guy“ se realizuje u saradnji sa Fondacijom Schuler Helfen Leben (SHL) iz Berlina. Cilj projekta jeste da mladići uzrasta od 12 do 19 godina na području općine Visoko usvoje stavove i obrasce ponašanja koji podržavaju ispravnije rodne i društvene norme, a obeshrabruju nasilno ponašanje usmjereno na žene i vršnjake. Zamisao projekta jeste da kroz raznovrsne aktivnosti podstakne mlade na razvijanje kulture nenasilja i kritički odnos prema nametnutim rodnim stereotipima. Projekat će se implementirati kroz niz promotivnih akcija koje imaju za cilj da se u svim školama stvore „PRAVI FRAJER KLUBOVI“, čiji su članovi mladići, koji žele da se na kreativan način angažuju na promovisanju životnih vrijednosti odgovornih i zrelih mladića.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close