Da li su centralne banke izgubile kontrolu?

Piše: Ron Rimkus, CFA Institut

Sa izloženošću finansijskih tržišta ozbiljnoj volatilnosti u posljednjih nekoliko sedmica, mnogi se pitaju da li su centralni bankari izgubili kontrolu. To je važno pitanje. Ali, ako su izgubili kontrolu, da li to znači da oni zaista imaju kontrolu ? Da li su centralni bankari zapravo usmjereni na tržišta? Ili su tržišta sama sebi konačni arbitar?

Da bi razumjeli ovaj problem, pitali smo čitaoce CFA Institute Financial NewsBrief temeljno pitanje: “Koliko centralne banke kontrolišu tržišta (općenito)”.

Zanimljivo, odgovori ispitanika dali su dvokraku distribuciju (tj. dvije različite središnje tendencije). S jedne strane, 36% od 661 ispitanika izjavilo je da centralne banke imaju “ograničen kontrolu.” S druge strane, 33% izjavilo je da centralne banke pokazuju “značajnu kontrolu.” Oko 24% izabralo je srednju opciju, što znači da centralne banke imaju “povremenu kontrolu”, odnosno da mogu kontrolirati tržište u nekim slučajevima, ali ne u svima. Vrlo mali broj ispitanika izabrao je ekstremnije odgovore “bez kontrole” ili “potpuna kontrola”, koji su iznosili 5% i 2%, respektivno.

Jedna od prvih stvari koje smo naučili u ekonomiji je da ne postoji besplatan ručak: Svaki izbor ili radnja koji imaju prednosti, isto tako imaju i cijenu. Dakle, centralni bankari upravljaju monetarnom politikom. To ima brojne vidljive prednosti, u rasponu od poticanja kreditiranja, podizanja cijena imovine, poticanja izvoza, itd, ali rijetko smo definirali troškove. Iako o pomacima u monetarnoj politici odlučuje nekoliko pojedinaca na vrlo precizan način i sa razumno dobrim publicitetom, troškovi se rađaju milionima, ako ne i milijardama, a ljudi i ti troškovi su vrlo često difuzni.

No, šta su troškovi? I ko plaća za njih? Na ova dva pitanja treba odgovoriti prvo da bi se ocijenilo da li i u kojoj mjeri centralne banke kontroliraju tržišta.

Monetarna politika ima mnogo kanala kroz koje radi. Snižavanje realnih kamatnih stopa može potaknuti ulaganja u stanove i potrošna dobra. Uticaj tečaja (jeftinija valuta) može uticati na izvoz. Efekti tržišne vrijednosti mogu stimulirati Tobin Q koeficijent (povećane procjene). Više tržišne vrijednosti mogu povećati potrošnju. Na kreditnoj strani, monetarna politika može potaknuti priliv bankarskih depozita, što opet dovodi do više kredita. U kanalu bilance, više cijene dionica mogu izazvati više kapitalnih ulaganja. Niže nominalne cijene mogu poboljšati novčani tok. Neočekivano povećanje cijena može potaknuti investicije. Konačno, veće finansijsko bogatstvo i likvidnost mogu smanjiti finansijske teškoće i povećati ulaganja u stanove i potrošna dobra. Ili, tako barem udžbenici kažu. I sve to stvara osjećaj da, ako centralni bankari podese politiku dovoljno dobro, oni mogu proizvesti pravu količinu potrošnje, ulaganja, cijene imovine, ili kakav god ishod žele. Da li je to istina?

Postoji samo jedan jedini, iako isključen, globalni monetarni sistem. Kada je riječ o monetarnoj politici, niti jedna zemlja ne djeluje u potpunom vakuumu neovisna o ostalima. U nekim slučajevima monetarna politika u jednoj zemlji može imati ogroman uticaj na strane zemlje, dok su njeni domaći učinci ograničeniji (uzmite, primjerice, odluku Švicarske narodne banke (SNB) o ukidanju ograničenja kursa švicarskog franka u odnosu na euro). U drugim slučajevima, troškovi se rađaju prvenstveno na domaćem nivou (npr. Alan Greenspan opredijelio se da zadrži kamatne stope niskim od 2002 do 2005). I, naravno, troškovi mogu biti podijeljeni od zemalja koje stvaraju određenu politiku, jednako kao i od stranih zemalja.

S obzirom na domaće troškove, i bankarski sistem i finansijska tržišta su mehanizmi za kanalisanje kapitala od onih koji ga imaju onima kojima je potreban. Isto tako, oni koji osiguravaju kapital često to rade u obliku kamatnno-štednih depozita, kredita ili obveznica. Niže kamatne stope često znače da štediše plaćaju značajnu cijenu. Na margini, štednja se obeshrabruje i prednosti štednje su potkopane. Postoji granica koliko mnogo prednosti štednje mogu biti smanjene prije nego što poticaj za štednju bude potpuno uništen.

No, kamatne stope takođe pomažu da se odredi koliko društvo troši danas u odnosu na to koliko će trošiti u budućnosti. Dakle, niže kamatne stope takođe znače podsticanje određene zemlje za posuđivanje od budućnosti. Trošak ovdje, naravno, je da će potražnja u budućnosti biti slabija nego što bi inače bila. Dakle, prednost je veći rast BDP-a danas, a cijena je niži rast BDP-a u budućnosti. Od finansijske krize, centralni bankari u većim razvijenim ekonomijama, poput SAD-a, Japana i Evrope, drže kratkoročne stope blizu nule oko sedam godina. To je puno posuđivanja od budućnosti.

S obzirom na strane troškove, niži tečaj domaće valute znači da strani izvoznici imaju više poteškoća da se natječu – što je razlog zašto toliko zemalja ulazi u valutni rat. Ciljevi takve politike postižu se širenjem monetarne baze. Smanjenje vrijednosti valute vodi najprije do viših uvoznih cijena, a zatim do viših cijena imovine, i konačno do veće inflacije. To, dakle, znači mnoge problema koji su doveli do posljednje krize, a što je i dokumentovano. Niži kvalitet biznisa koji je kolabirao još posluje. Upitni zajmoprimci imaju upitan dug. Banke, pak, obrću vlastiti dug, što povećava sistemski rizik. Istina, takve politike mogu dati tvrtkama više vremena za rješavanje njihovih problema, ali one također eliminišu poticaje za rješavanje tih problema. Dakle, nije jasno šta neto učinak može biti.

Konačno, podizanje cijena imovine (stvarne i finansijske imovine) je često željeni efekat centralnih bankara. Dok podizanje cijene imovine može zvučati kao inherentno dobra stvar, to, također, ima cijenu. Ona je sa postojećim benefitom bogatstva na štetu onih bez njega. Takve politike pogoduju bogatima u odnosu na siromašne. Do stepena da monetarna politika dovodi do inflacije u dobrima i uslugama, taj trošak plaćaju nesrazmjerno siromašni, koji troše mnogo veći udio svojih prihoda na osnovne potrepštine nego što to čine bogati.

Tokom vremena, cijene imovine ne mogu rasti brže od njihove temeljne vrijednost vrlo dugo. Kako bi nešto učinili, trend moraju konačno preokrenuti tržišni sudionici koji ne mogu dobiti povrat na svoja ulaganja. U slučaju kućne kupovine, koja je obično snažna, kada i ako cijena pada, vlasnici kućnog kapitala mogu biti brzo izbrisani i hipotekarni krediti neplaćeni, što zauzvrat može snažno ugroziti bankarski sistem. Isto tako, finansijska imovina kupljena od zaduženih subjekata jednostavno može izbrisati vlasnika kapitala, takođe. Kumulativni učinak dužeg perioda umjetno niskih cijena, poput trenutnog postkriznog razdoblja, pojačava materijalne troškove i slabi privatni sektor i tržišta. Ovi troškovi sada premašuju benefite. Drugim riječima, iste monetarne politike doživljavaju smanjenje prednosti u precizno vrijeme kada troškovi rastu.

Nije ni čudo da smo imali dvokraku distribuciju u izboru naših ispitanika.

Centralni bankari ne mogu kontrolirati tržište zauvijek i nemiran odnos koji imaju je sada izazvao lutajuća kretanja cijena na tržištima širom svijeta.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close