CIK: Redoslijed političkih subjekata na glasačkom listiću

Centralna izborna komisija BiH jučer je u skladu sa članom 5.15. stav (2) Izbornog zakona BiH organizirala žrijebanje za utvrđivanje redoslijeda političkih subjekata na glasačkom listiću.

Podsjećamo da je Centralna izborna komisija BiH ovjerila ukupno 113 političkih subjekata (65 političkih stranaka, 24 koalicije i 24 neovisna kandidata) za učešće na Općim izborima 2014. godine. Danas je žrijebano ukupno 98 političkih subjekata (50 političkih stranaka, 24 koalicije i 24 neovisna kandidata) koliko će ih se pojaviti na glasačkom listiću. Redoslijed koji je danas utvrđen žrijebanjem dostupan je javnosti na interent stranici Centralne izborne komisije BiH, www.izbori.ba .

Centralna izborna komisija BiH danas je održala 37. sjednicu na kojoj je pored ostalog, a zbog podnesenih ostavki, utvrđen prestanak mandata načelnicima općina Laktaši ( Topolović Milovan) i Srebrenik (Buljubašić Sanel). U vezi s navedenim Centralna izborna komisija BiH danas je donijela odluku o održavanju prijeverenih izbora za načelnike općina Laktaši i Srebrenik. Izbori će se održati u nedjelju, 28.09.2014. godine. Istovremeno je usvojeno i Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za održavanje prijeveremenih izbora za načelnike općina Laktaši i Srebrenik. U skladu sa navedemim uputstvom rok za prijavu političkih stranaka i neovisnih kandidata je 5 dana, i traje od 01. do 05. avgusta ove godine.

UTVRĐENI REDOSLIJED POLITIČKIH SUBJEKATA ZA POZICIJU NA GLASAČKOM LISTIĆU – OPĆI IZBORI 2014. GODINE

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close