PolitikaZDK

Ćamil Zaimović (SBB) – Nosilac liste za parlament BiH

Ćamil Zaimović – 1. Nosilac liste za parlament BiH ispred SBB-a

Ćamil Zaimović – 1. Nosilac liste za parlament BiH ispred SBB
Ćamil Zaimović, trenutni direktor RMU Breza, dokazani patriota i zagovarač razvoja privrede rođen 1959-e god u Brezi gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Rudarsko-geološki fakultet završio je u Tuzli 1981- godine.
Svoj radni vijek proveo je baveći se privredom, radeći u realnom sektoru, stvarajući novi proizvod. Tokom svoje bogate karijere radio je kao upravnik jame, tehnički direktor i direktor Rudnika mrkog uglja „Breza“ u Brezi, načelnik općine Breza od 2000 do 2005; u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije radio je posao rudarskog inspektora, a kasnije je istu funkciju je obavljao u Federalnoj upravi za inspekcije od 2010 do 2012-te, u najvećoj krizi, preuzima poziciju direktora Rudnika iz Breze kojeg ostavlja sa 2,7 miliona čiste dobiti i sa riješenim obavezama prema rudarima, a prema Kolektivnom ugovoru.
Kao državni službenik učestvovao je u donošenju Zakona o rudarstvu i podzakonskih akata, Zakona o geološkim istraživanjima, zakona o koncesijama i Zakona o inspekcijama od 2006 do 2010 godine.
Dobitnik je mnogobrojnih priznanja:
– Zlatna značka zaštite na radu BiH za 1986-u g,
– Priznanje za posebne zasluge povodom dana oslobađanja Breze 1989-e,
– Puška za ratne zasluge 1993-e g,
– Posebno priznanje povodom „100 godina postojanja Rudnika Breza“ 2007-e,
– Zlatna plaketa grada Breza za privredne zasluge u 2010-oj godini,
– Najmenadžer BiH za jugoistočnu i srednju Evropu 2010. g. za zasluge u sferi rukovođenja RMU Breza.
U 2017-oj godini RMU Breza je, pod njegovim vodstvom, poslovao pozitivno i ostvario nezapamćen napredak.
Nastanjen je u Brezi, uzoriti suprug i otac dvoje djece.
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close