Visoko

BPS – Sefer Halilović: Kandidatska lista za Općinsko vijeće Visoko

PRELIMINARNI PREGLED OVJERENIH KANDIDATSKIH LISTI POLITIČKIH STRANAKA I KOALICIJA

116 OV/SO/GV/SG – VISOKO

BPS-SEFER HALILOVIĆ

 

 

1.FATIĆ MIRNES     –     aktuelni vijećnik 2.mandat

2. ALIBEGIĆ SAFETA   –   sekretar OO i predsjednik FŽ

3. MEVIĆ ADNAN    –      dipl.ing.saobraćaja

4. ŠEČO NERMIN    –      dipl.pravnik

5. ALIHODŽIĆ EMINA – sigurnosne studije

6. TRNČIĆ ARMIN – predsjednik kantonalnog udruženja maloljetnih učesnika rata, privatni poduzetnik

7. IMAMOVIĆ ALMEDIN – dipl.pravnik

8. BEGIĆ-TOKMO ALDINA – mr.socijalnog rada

9. MRKALIĆ ARNELA – dipl.ing.poljoprivrede

10. MERDIĆ HUSNIJA – aktuelni vijećnik 2.mandat

11. BABIĆ VELIDA – dipl.ing.poljoprivrede

12. MUŠINBEGOVIĆ ALMEDIN – dipl.eco

13. TABAK SAMRA – sigurnosne i mirovne studije

14. JUSUFOVIĆ MUHAMED – dipl.eco

15. BREŠČIĆ MEMSUD – ing. sigurnosti

16. HAJRO AMRA – ekonomist

17. ŽIGA MUHAMED – ing.građevine

18. BERHAMOVIĆ AJLA – student

19. KARALIJA FARUK – socijalni radnik

20. ŠABANOVIĆ HARIS – student

21. KAHVEDŽIĆ VILDANA – ekonomista

22. GANIĆ HARIS – student

23. MULAHASANOVIĆ IRMA – ekonomista

24. MEHMEDAGIĆ EMIR – ing.građevine

25. AGETOVIĆ AMAR  – bechellor sigurnosti

26. SULJIĆ BERINA – medicinski tehničar

27. ALIJAGIĆ ALMIN – ekonomski tehničar

28. KRIJEŠTARAC SAMIRA – nastavnica bosanskog jezika

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close