BiHPolitika

Bosna i Hercegovina nije ni na kakvoj crnoj listi

Vijeće ministara BiH demantiralo je informaciju Udruženja banaka BiH u kojoj se tvrdi da je Bosna i Hercegovina na crnoj listi Evropske unije, navodeći da se BiH nalazi na sivoj listi što, kako navode, predstavlja značajnu razliku.

– Krajnje je neuobičajeno da Udruženje banaka BiH daje informacije koje uznemiravaju javnost, a pri tome ne preciziraju o kojim bankama u BiH i o kojim transakcijama je riječ – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Podsjećaju da se Akcionim planom za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Bosna i Hercegovina obavezala da navedene obaveze izvrši do kraja decembra 2016. godine. Vijeće ministara BiH je u proteklom periodu, po preporuci Stručne grupe za finansijsko djelovanje (FATF) realiziralo dio mjera iz Akcionog plana i preostale su još dvije obaveze koje će biti realizirane u predviđenom roku  koji ističe do kraja decembra.

– Vijeće ministara BiH je opredijeljeno da unapređuje zakone i propise kako bi se poboljšao okvir za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vijeće ministara BiH je donijelo Odluku o provedbi Rezolucije 1373 Vijeća sigurnosti UN-a koju preporučuje FATF. U narednom periodu će biti usvojene i preostale preporuke FATF-a, naročito one koje podrazumijevaju izmjene i dopune Krivičnih zakona (preostala je obaveza izmjene Zakona u Republici Srpskoj) u dijelu koji se odnosi na inkriminaciju “pranja novca i finansiranje terorizma”, uspostavu državnog registra NVO, udruženja i fondacija u cilju izbjegavanja dvostrukih  ili trostrukih registracija, te sačiniti sveobuhvatni pregled za procjenu adekvatnosti pravnog okvira koji se odnosi na neprofitne organizacije, njihovu identifikaciju, karakteristike i vrste neprofitnih organizacija, a koje su u opasnosti od zloupotrebe za finansiranje terorizma do kraja 2016.godine, kako bi se izbjegla znatna kašnjenja  i eventualne blokade prekograničnih finansijskih transakcija – navodi se u saopćenju.

Ministarstvo pravde BiH je zaduženo da izradi jedinstvenu internet stranicu nevladinih organizacija, udruženja i fondacija u saradnji sa entitetskim vladama i Brčko Distriktom i očekuje se da realizacija i ovog cilja bude ispunjena do kraja ove godine. Prema svemu navedenom, manji dio obaveza treba da realizira Vijeće ministara BiH, dok većinu obaveza trebaju realizirati vlade entiteta.

Iz Vijeća ministara napominju i činjenicu da  je Bosna i Hercegovina u prošloj godini realizirala sve obaveze koje je dobila od MONEYVAL-a i nakon usvojenog izvještaja i pohvaljenog napretka u oblasti provođenja mjera za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, učesnici plenarne sjednice MONEYVAL-a  koja je održana u septembru prošle godine, usvojili su prijedlog da se Bosna i Hercegovina skine sa sive liste MONEYVAL-a i da se stavi u rang država s redovnom procedurom izvještavanja.

Vijeće ministara BiH će nastaviti aktivno da radi na realizaciji dogovorenih ciljeva kako bi Bosna i Hercegovina bila izbrisana sa sive liste FATF-a.
(Vijesti.ba)

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close