Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan oružanih snaga

Bosna i Hercegovina danas obilježava Dan oružanih snaga BiH, piše bh. novinska agencija Patria (NAP).

Oko 10.000 profesionalnih vojnih lica, 5.000 lica u rezervnom stanju i oko 1.000 civilnih radnika čine Oružane snage naše zemlje.

Oružana snage BiH se sastoje iz tri komponente (tri brigade), koje su nasljednici triju oružanih snaga, aktivnih u protekloj agresiji na BiH 1992 – 1995, Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća odbrane i Vojske Republike Srpske.

Prva formalna i zvanična oružana sila Republike Bosne i Hercegovine je bila Teritorijalna odbrana Bosne i Hercegovine (TO BiH) koja je bila formirana 8. aprila 1992. godine, nakon oružanog napada JNA na BiH. Ubrzo nakon toga TO je trasformirana u Armiju Bosne i Hercegovine, čiji je prvi komadant bio general Sefer Halilović.

Armija je nakon Daytonskog sporazuma 1995. godine definisana kao bošnjačka komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme odbrane transformisana je u Bosanske rendžere, kao 2. pješadijski puk u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Hrvatsko vijeće odbrane je bila oružana sila samopriznate Herceg-Bosne. HVO je formirano 8. aprila 1992. godine i postojalo je sve do Daytonskog sporazuma nakon čega je definisano kao hrvatska komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme odbrane 2006. transformisano je u 1. gardijski pješački puk Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Vojska Republike Srpske kao oružana sila formirana je 12. maja 1992. godine tada nepriznate Republike Srpske. Ova oružana formacija postaje priznata kao zvanična oružana sila entiteta Republika Srpska i jedna od dviju oružanih sila Bosne i Hercegovine sve do reforme odbrane 2006. nakon čega je transformisana u 3. pješadijski puk Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Vrhovni komandant OS BiH je Predsjedništvo BiH, a dalje u lancu komandovanja slijedi Ministarstvo odbrane BiH i Zajednički štab BiH, piše NAP.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close