M plusOglasiVisoko

Biračka mjesta za izbore u mjesnim zajednicama

Na osnovu Odluke o raspisivanju izbora i načinu provođenja postupka izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko za mandatni period 2017-2021 godina («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/17) i Odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko («Službeni glasnik općine Visoko», broj 2/17), Komisija za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko, na sjednici održanoj 11.04.2017. godine, donijela je

R J E Š E NJ E

o određivanju biračkih mjesta za izbore u mjesnim zajednicama Općine Visoko koji će se održati 23.4.2017.godine

I

Za izbore u mjesnim zajednicama općine Visoko koji će se održati 23.04.2017. godine, određuju se slijedeća  biračka mjesta:

 

Red.br.       Biračko mjesto                                 Lokacija
1. ArnautovićiPrivatni prostor  vl. Cico Zlatan
2. Buci Prostorije MZ Buci
3. Bulčići Privatni prostor  vl. Sokolović Sejd
4. Centar OŠ“Safvet-beg Bašagić“ Visoko
5. Čekrekčije Društveni dom MZ Čekrekčije
6. Buzić Mahala Društveni dom MZ Buzić Mahala
7. Dobrinje OŠ“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dobrinje
8. Goduša Područna škola Goduša
9. Gračanica Prostorije MZ u Velikom Čajnu
10. Kološići Društveni dom MZ Kološići
11. Kralupi Privatni prostor vl. Džafić Zikrija
12. Kula Banjer Privatni prostor vl. Semić Asmir
13. Liješeva Društveni dom MZ Liješeva
14. Moštre  Prostorije MZ Moštre, bivša ambulanta
15. Novo Naselje Prostorije MZ Novo Naselje
16. Orašac Prostorije MZ Orašac
17. Podvinci Područna škola Podvinci
18. Poriječani Područna škola Porječani
19. Radovlje Područna škola Radovlje
20. Rosulje Prostorije MZ Rosulje
21. Stari Grad Prostorije MZ Stari Grad
22. T.Polje Prostorije MZ Topuzovo Polje
23. Tušnjići Privatni prostor vl. Šabanović Salko
24. Vratnica Prostorije MZ Vratnica
25. Zimča Privatni prostor vl. Buko Emir
26. Željeznička Stanica Prostorije MZ Željeznička Stanica

 

II

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Općine Visoko i oglasnim pločama mjesnih zajednica općine Visoko.

 

Broj: 01/1-02-65-8/17

Visoko, 11.04.2017. godine

PREDSJEDNIK KOMSIJE:
Edina Ahmetović

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close