-TopSLIDEKultura

BiH postala članica Vijeća Evrope 24. aprila 2002.

Na današnji dan 2002. godine Bosna i Hercegovina postala je članica Vijeća Evrope.

Vijeće ili Savjet Evrope je međunarodna organizacija 47 država članica šire europske regije, čiji su glavni zadaci jačanje demokracije, zaštite ljudskih prava i pravne države na europskom kontinentu. Najveći doseg Vijeća Evrope ogleda se u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, potpisanoj 1950. godine, i koja služi kao osnovni pravni dokument Evropskom sudu za ljudska prava.

Sjedište Vijeća Evrope je u Strasbourgu na francusko-njemačkoj granici.

Vijeće/Savjet Evrope je najstarija politička organizacija na evropskom kontinentu, osnovana 1949. godine.

Organizacija:

Udružuje/grupiše 47 zemalja, uključivši i 22 zemlje Centralne i Istočne Evrope

Posjeduje i prijavu za člansto još jedne zemlje (Bjelorusije)

Je dala status promatrača sljedećim zemaljama: Svetoj Stolici, SAD-u, Kanadi, Japanu i Meksiku

Se razlikuje od Evropske unije, koju čine 27 zemalja, ali nijedna od njih nije postala članicom Unije, a da prethodno nije bila članica Vijeća/Savjeta Evrope,

Ima sjedište u Strasburgu u sjeveroistočnoj Francuskoj (regija Alzas)

 

Kako funkcioniše?

Komitet ministara sastavljen je od 47 ministara vanjskih poslova ili njihovih zamjenika sa sjedištem u Starsburgu (ambasadori/stalni predstavnici) koji donosi odluke u ime Organizacije.

Parlamentarna skupština Vijeća/Savjeta Evrope koja broji 636 članova (318 predstavnika i 318 zamjenika) iz 47 parlamenata država članica. Aktuelni predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća/Savjeta Evrope je Jean-Claude Mignon (Francuska, Union for a Popular Movement).

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti, koji se sastoji od Doma/Komore lokalnih vlasti i Doma/Komore regija. Aktuelni predsjednik je Herwig van Staa (Austria, EPP/CD); Jean-Claude Frécon (Francuska, SOC) – Predsjednik Komore lokalnih vlasti; Nataliya Romanova (Ukrajina, ILDG) – Predsjednik Komore regija.

Generalni sekretarijat koji ima 1800 uposlenih na čijem je čelu Thorbjorn Jagland, generalni sekretar (Labour Party, Norveška).

Evropski sud za ljudska prava je međunarodni sud sa sjedištem u Strazburu. Broj sudija je jednak broju zemalja članica Vijeća/Savjeta Evrope, koje su ratifikovale Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Evropska konvencija). Sudije Evropskog suda za ljudska prava djeluju samostalno i ne predstavljaju nijednu zemlju. U radu sa predstavkama, Sud sarađuje sa Sekretarijatom koji, uglavnom, čine pravnici iz zemalja

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close