BiH još ne upravlja EU fondovima

BiH već sedam godina nije napravila iskorak u uspostavljanju decentralizovanog sistema upravljanja Instrumentima pretpristupne pomoći (IPA) i preuzimanjem tog posla od Delegacije EU.

Kako nam je objasnio jedan diplomata u Sarajevu upućen u problematiku, prije pet do šest godina EU je u nekoliko navrata pokušala pomoći vlastima BiH da preuzmu taj posao, ali u potpunosti bez uspjeha. Kako je rekao, problemi su i tehničke i političke prirode.

“Što se tiče tehničkih uslova, postoji nekoliko ključnih stvari u kojima se BiH nije pokazala. Ne postoje zadovoljavajuće procedure u javnim nabavkama, sistemska korupcija je na zabrinjavajućem nivou, ne postoji jedna adresa preko koje bi išli projekti, niti nivo koordinacije različitih nivoa vlasti u BiH”, objasnio je on.

Kada se radi o političkim problemima, istakao je da bh. vlasti i ne pokazuju veliki interes da same odlučuju u koje svrhe će potrošiti novac koji im daje EU. Upozorio je da je EU nedavno suspendovala četiri projekta iz IPA, a da niko u BiH nije pokazao veliku zabrinutost činjenicom da BiH gubi veliki novac.

U Direkciji za evropske integracije BiH ističu da je u BiH sada na snazi centralizovani sistem upravljanja pomoći, što znači da su sve procedure u vezi sa upravljanjem fondovima, dodjelom sredstava i odobravanjem projekata u nadležnosti EU. Oni upozoravaju da država koja namjerava da bude članica EU mora biti osposobljena za decentralizovani sistem upravljanja.

Svi sagovornici koje smo kontaktirali slažu se da je “zapelo” na mehanizmu koordinacije, odnosno na koji način će se vršiti decentralizovano upravljanje – da li koordinacijom entiteta, ili u nekoj instituciji na državnom nivou.

Lazar Prodanović, član SNSD-a i Zajedničke komisije za evropske integracije bh. parlamenta, kaže da je problem u insistiranju FBiH i nekih na nivou BiH da se uspostavi sistem u kojem će entiteti biti vidljivi.

“Ne postoji spremnost te strane da se definiše takav sistem. Zadnji razgovor premijerke Cvijanović sa Fileom je ukazao na izuzetan značaj koordinacije, koji je isto toliko važan kao i slučaj ‘Sejdić i Finci’. I najcentralizovanije evropske države imaju mehanizam koordinacije između lokalne zajednice i viših nivoa, a da ne govorimo koliko je to bitno za BiH, koja ima nivoe od lokalnih, kantonalnih, entitetskih pa do nivoa zajedničkih institucija”, naveo je Prodanović.

Dragan Vrankić, član HDZ-a i bivši ministar finansija i trezora BiH, istakao je da je za vrijeme njegovog mandata pokrenut proces uspostavljanja decentralizovanog sistema.

“Mogu sa sigurnošću reći da smo postigli vrlo zavidnu implementaciju. Međutim, kada smo došli do entitetske nadležnosti i koordinacije, tu je došlo do nesporazuma i, po mojoj procjeni, sve još stoji na tom istom nivou jer se ne može postići konsenzus na koji način se usaglašavati i kako implementirati projekte”, naveo je Vrankić.

Prema njegovom mišljenju, najveći problem je nedostatak povjerenja između entiteta i državnog nivoa.

“Kako sada stvari stoje, čitav problem se svodi na to tko će implementirati projekte, hoće li sredstva leći na dva računa ili na jedan centralni, hoće li biti jedna institucija koja će time upravljati i slično”, istakao je on.

Halid Genjac, predsjedavajući Zajedničke komisije za evropske integracije, istakao je da je Komisija više puta pokretala to pitanje pred Savjetom ministara BiH, ali bez uspjeha.

Rekao je da je lično razočaran nedostatkom reakcije u BiH nakon što je Delegacija EU suspendovala četiri projekta iz IPA, od kojih pet miliona eura otpada na projekte iz poljoprivrede, jer u BiH nema dogovora o tome kako implementirati projekte.

“Političari su više zainteresovani da dobiju sredstva kojima oni upravljaju, kao što su, na primjer, krediti. IPA ima rigorozne procedure i kontrole i izgleda da zato političari za ova sredstva nisu puno zainteresovani”, rekao je Genjac.

Nezavisne novine

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close