BiH iz IPA 2 očekuje 54 miliona eura, vlasti trebaju ponuditi prioritete

U okviru fondova IPA 2 BiH bi mogla dobiti 54 miliona eura. Predstavnici Evropske unije očekuju od vlada da ponude prioritete za ovu godinu koje je moguće ostvariti bez uspostavljenog mehanizma koordinacije.

Na zajedničkom sastanku predstavnika EU i BiH, načelno je dogovoren nacrt projekata za 2014. godinu, koji će biti finansirani iz fondava Unije IPA2. O prioritetima će u narednim danima opširnije razgovarati entitetske vlade i Vijeće ministara. Uglavnom se radi o ekonomskim i socijalnim projektima, koje je moguće ostvariti bez uspostavljenog mehanizma koordinacije.

Prioriteti za finansiranje iz fondova IPA 2, koje je predložila Evropska komisija putem Direkcije za evropske integracije, podijeljeni su u nekoliko različitih sektora. “Fokusirani su na četiri oblasti: demokratija i javna uprava kao prva oblast, druga konkurentnost, treća vladavnina prava i četvrta oblast koja se tiče obrazovanja i zapošljavanja”, istakao je premijer FBiH Nermin Nikšić.

Konačna verzija dokumenta projekata za period 2014–2017. godina s prioritetima bit će formirana u narednih nekoliko sedmica nakon unutrašnjih konsultacija entitetskih vlada i Vijeća ministara. “Vlada RS-a i sva ministarstva iz svog domena treba da prouče ovaj dokument kako bismo došli do neke konačne verzije s obzirom na to da je sada u pitanju samo nacrt. Prioritete, u načelu, podržavamo”, kazala je premijerka RS-a Željka Cvijanović.

Najveća prepreka na putu ka realizaciji osmišljenih projekata je neuspostavljen mehanizam koordinacije. Entitetski premijeri stava su da svi nivoi vlasti trebaju učestvovati u realizaciji mehanizma, a Evropska unija podsjeća da bez toga nema napretka, a dugornočno ni evropskih fondova.

Jasno je da mehanizam koordinacije na kraju mora biti uspostavljen. Ne možemo čekati da se taj mehanizam uspostavi. Mi nastavljamo raditi. Radne grupe nastavile su da se bave tim pitanjem i nakon posjete Štefana Filea”, poručio je Peter Sorensen, šef Delegacije EU-a u BiH.

U okviru fondova IPA 2 BiH mogla bi imati na raspolaganju 54 miliona eura.

Federalna.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close