BH Pošta: Poziv za prijave projekata

Predmet Javnog oglasa / natječaja je dodjela donacija koje u 2015. godini dodjeljuje JP BH POŠTA d.o.o.Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) pravnim licima, kao podršku za finansiranje programa ili projekata ili aktivnosti na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine iz oblasti:

– SPORTA,
– KULTURE,
– SOCIJALNE POMOĆI,
– HUMANITARNE SVRHE.

Donacije se dodjeljuju isključivo u novčanim sredstvima – novcu, uplatom na transakcijski račun korisnika – primaoca donacije.

Pravo učešća za dodjelu donacije kroz programe ili projekte ili aktivnosti imaju sva pravna lica koja ispunjavaju uslove definirane Pravilnikom za dodjelu donacija u BH Pošti. Pravna lica koja su , u godini za koju se dijele donacije, nisu pravdali utrošak sredstava, po osnovu dobijene donacije, za projekte odobrene u predhodnoj godini, nemaju pravo učešća u postupku dodijele donacija u toj kalendarskoj godini.

Javni oglas/natječaj ostaje otvoren 21 (dvadesetjedan) dan od dana objavljivanja u printanim medijima i sve prijave koje budu upućene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

Oglas za dodjelu donacija je objavljen 18.07.2015. u dnevnim novinama „Oslobođenje“ i „Dnevni list“.

Više informacija i prijava: http://www.posta.ba//files/user/docs/Donacije%202015.pdf odnosno na web stranici www.posta.ba (prozor sa desne strane, Prijava za dodjelu donacija)

 

mreza-mira.net

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close