Bh. ekonomija tone sve dublje

Trenutna ekonomska situacija u BiH je loša i zemlja se nalazi na pretposljednjem mjestu u odnosu na sve države istočne i srednje Evrope, i u boljoj poziciji je jedino od Hrvatske, pokazali su rezultati istraživanja Predstavništava njemačkih komora za trgovinu i industriju (AHK) za 2014. godinu.

(Nezavisne novine)

Naime, prema mišljenju čak 85 odsto menadžera i direktora stranih kompanija koje posluju u ovom regionu, ekonomska situacija u BiH je loša, dok niko od njih nije rekao da je ona dobra.

Kada je riječ o poređenju s ekonomskom situacijom u odnosu na prethodnu godinu, 41 odsto ispitanika se izjasnilo da je stanje u BiH lošije, svega tri odsto da je stanje bolje, dok se ostatak izjasnio da je stanje nepromijenjeno, po čemu se nalazimo na ubjedljivo posljednjem mjestu u odnosu na ostale zemlje istočne i srednje Evrope.

Istraživanje je obuhvatilo i pitanja u vezi sa situacijom u industriji, te se došlo do saznanja da 26 odsto ispitanika smatra da je stanje u BiH po tom pitanju loše, a niko od njih nije ocijenio da je dobro, i u tom segmentu smo opet jedino od Hrvatske u boljoj poziciji.

Na pitanje kakva su njihova očekivanja u ovoj godini, u odnosu na prethodnu, 18 odsto ispitanika koji posluju u BiH izjasnilo se da očekuje poboljšanje, dok je isti postotak njih odgovorio da očekuje pogoršanje, a ostatak ispitanika se izjasnio da će stanje biti nepromijenjeno.

Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, rekao je da su analize koje rade ozbiljne institucije, kao što je Privredna komora Njemačke, putem anketiranja poslovnih ljudi, možda najbolja slika o zemljama o kojima se oni izjašnjavaju.

On je istakao da je realna slika, koju vide ljudi koji su pokušali da naprave posao u pojedinim zemljama, bitna informacija drugim poslovnim ljudima iz njihove zemlje. Po tom osnovu BiH je, kaže Pavlović, naravno na vrlo lošem mjestu po svemu što bi trebalo da predstavlja poslovni ambijent, lakoću poslovanja i razlog dolaska investitora u jednu zemlju.

“Nama je poznato da ta situacija nije dobra, ali da nije toliko dobra – to zaista moram priznati da ni ja kao ekonomski analitičar nisam znao”, rekao je Pavlović i dodao da, kada bismo bili koliko-toliko ozbiljna država s ozbiljnom administracijom, onda bi takva poruka predstavljala alarm maksimalnog nivoa, koji bi onda morao da pokrene sve nadležne institucije koje su u vezi s poslovanjem.

Pavlović je naglasio da se ova poruka mora vrlo glasno saopštiti svim učesnicima u našem političkom, društvenom i privredom životu i da se pokuša na neki način pokrenuti inicijativa da se taj poslovni ambijent koji je veoma loše ocijenjen popravi, a to se može samo s novim i specijalno obrazovanim kadrovima. S tim u vezi, on je upozorio da je strani investitor uslov našeg opstanka.

Duljko Hasić, analitičar Spoljnotrgovinske komore BiH, rekao je da politička nestabilnost, loša poslovna klima, korupcija, siva ekonomija, mnogi zakoni koje je trebalo donijeti, a nisu doneseni, te ogromne administrativne barijere koje su prisutne u BiH, svrstavaju ovu zemlju na samo dno u odnosu na ostale zemlje, ne samo regiona, nego u rang afričkih zemalja.

Kako je navedeno u ovom istraživanju, predstavništva AHK u zemljama centralne i istočne Evrope zajednički su uradila analizu o ekonomskim i investicionim uslovima u pomenutom regionu.

Cilj je bio da analiza pruži pouzdane, uporedive podatke, bez predrasuda, o uslovima rada u ovim zemljama, a najpouzdanije podatke svakako su dali direktori koji se nalaze na čelu međunarodnih kompanija koje posluju u ovom regionu.

Tokom 2014. godine, čak 1.435 direktora i menadžera odgovorilo je na upitnik, što ovo istraživanje čini najširim i najdetaljnijim ove vrste.

“Centralna i istočna Evropa imaju veoma važnu ulogu za njemačku ekonomiju. Skoro 10 odsto njemačkih direktnih investicija usmjereno je upravo ka ovom regionu, što je daleko više u odnosu na njemačke investicije u Kini”, navedeno je u obrazloženju istraživanja.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close