Bektić: Obrtnici u FBiH suočavaju se sa problemom fiskalnih i parafiskalnih nameta

Plan aktivnosti između Obrtničke komore Federacije BiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta potpisan je ove sedmice u Sarajevu radi nastavka rada na rješavanju statusa obrtništva u Federaciji BiH.

Fena

Tim povodom u razgovoru za Agenciju Fena predsjednik Obrtničke komore FBiH Mensur Bektić istakao je 13 “gorućih” pitanja, koja čine sadržaj Plana aktivnosti dviju institucija.

Navodi da prije svega obrtnicima u Federaciji problem predstavljaju fiskalni i parafiskalni nameti, od komunalne takse, te određivanja komunalne osnovice za obračun plaće.

– Naprimjer, dešava se slučaj da obrtnik ima veću poresku osnovicu od direktora firme. Također, nonsens je da imamo niz firmi u Federaciji koje propadaju, ništa ne plaćaju i tako i dalje rade, dok obrtnik ukoliko jedan dan kasni ima obavezu plaćanja zateznih kamata – kaže Bektić.

Zato će se zalagati za smanjivanje fiskalnih i parafiskalnih nameta, te za smanjivanje taksi i nameta od kantonalnih  i općinskih tijela za obrtnike.

Smatra da se ovi problemi mogu regulirati izmjenama seta zakona iz oblasti obrtništva, pri čemu donosioci zakona u Federalnom parlamentu, ističe, moraju saslušati članove Obrtničke komore FBiH da bi imali uvid u realno stanje na terenu.

– Zajedno trebamo tražiti kompromise koji su najbolji i za obrtnike i za resorna ministarstva – rekao je Bektić.

Podsjetio je da je Obrtnička komora FBiH već uputila inicijativu za izmjene Zakona o parafiskalnim i fiskalnim davanjima, te nekoliko primjedbi Zakona o zdravstvenom liječenju. Naime, treba se omogućiti obrtnicima koji sami obavljaju djelatnost korištenje bolovanja više od 42 dana.

Bektić tvrdi da Komora nema kapacitet kao određena ministarstva da sve to prati.

– “Ruku razumijevanja” pružilo nam je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, koje je uvidjelo naše probleme. Cilj potpisanog Plana je uspostavljanje  saradnje radi jačanja komorskog sistema, u okviru koga će se na potpuniji, efikasniji i racionalniji način definirati, zastupati i braniti interesi obrtnika u Federaciji BiH – kazao je.

Tako će se resorno ministarstvo i Komora aktivno angažirati na iznalaženju konkretnih oblika i načina rješavanja problematike.

To znači, da će između ostalog, raditi na izmjenama i dopunama i to Pravilnika o izbornoj proceduri u obrtničkim komorama kantona i Obrtničkoj komori FBiH, Pravilnika o sadržaju i obliku obrtnice, sadržaju i obliku saglasnosti za obavljanje posebnog obrta i sadržaju i obliku odobrenja za obavljanje srodne djelatnosti, kao i izmjenama osnovice za obračun doprinosa obrtnika i Uredbe o visini i načinu plaćanja usluga Institutu za mjeriteljstvo BiH.

– Zavodima za zapošljavanje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Komora će ponuditi projekt, po kojem bi Zavod prvu godinu ispunjavao obaveze u jednoj visini, druge godine u visini od 50 posto i treće godine u visini od 20 posto. Naredne tri godine obrtnik bi bio u obavezi da drži tog uposlenika. Dakle, prve tri godine ga podržava neka institucija, a naredne tri sam obrtnik – objasnio je Bektić.

Osim Plana i programa upošljavanja novih djelatnika u obrtu, Plan aktivnosti sadržava i sljedeće tačke: nemogućnost uvoza i izvoza za obrtnike, nemogućnost odbijanja rashoda od prihoda tj. koji se ne priznaju u poslovanju obrtnika: topli obrok vlasnika obrta, dnevnice, edukacija…, te problem registracije djelatnosti koja se istodobno bavi servisom i prodajom (traženje dviju registracija na temelju dvaju zakona) i određivanje planova i programa za polaganje majstorskog ispita.

Također, resorno ministarstvo i Komora će se, prema Planu aktivnosti, zalagati za beneficije za obrtnike koji su stradali u poplavama i klizištima u proteklom periodu.

– Obrtnička komora Hrvatske, obrtničke komore istarske i karlovačke županije, obrtničke komore Sarajeva i Zenice su dale nesebičan doprinos obrtnicima koji su nastradali u poplavama – rekao je u razgovoru za Agenciju Fena  predsjednik Obrtničke komore FBiH Mensur Bektić.

Najavio je i okrugle stolove, koji će se u saradnji s Obrtničkom komorom Hrvatska održati do kraja godine u Sarajevu, o temama „Rad nacrno” i „Obrazovanje obrtnika”.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close