Behar objavljuje tematski broj o Nasuhu Matrakčiju Bošnjaku

Nasuh Matrakči Bošnjak (u. 1564), povjesničar, matematičar, pjesnik, minijaturist, kartograf i kaligraf, osoba je koja je ove godine privukla naročitu pažnju kako naučne tako i šire javnosti. Razlog tome jeste proglašenje 2014. godine godinom Nasuha Matrakčije Bošnjaka od strane UNESCO-a, a povodom obilježavanja 450 godina od njegove smrti.

(behar.hr)

S ciljem prisjećanja na Nasuha Matrakčija i predstavljanja njegova djela javnosti danas je održan okrugli stol pod nazivom “Naučnik, književnik i minijaturist Nasuh Matrakči Visočanin” u Zavičajnom muzeju Visoko, a u organizaciji Orijentalnog instituta u Sarajevu i BZK “Preporod” Općinskoga društva Visoko.

Medijski pokrovitelj skupa bio je Časopis za kulturu i društvena pitanja “Behar” koji će do kraja godine, u saradnji sa Orijentalnim institutom, tiskati zbornik radova sa okruglog stola uz popratni katalog minijatura. Ovaj zbornik predstavljat će prvo sveobuhvatnije predstavljanje Nasuha Matrakčija na našim prostorima.

Jedna od organizatorica okruglog stola Mr. Aida Smailbegović, sa Orijentalnog instituta rekla je da je ovo prvi skup koji je posvećen Naushu Matrakčiju Bošnjaku u BiH te je samim time i značajan.

“Nasuh Matrakčija je Bošnjak, a djelovao je na dvoru glasovitih osmanskih sultana koji su prepoznali njegove kvalitete, a bio je dio umjetničkih elita koji su oslikavali prepisane rukopise. Taj povjerljiv posao mogli su u to vrijeme raditi samo izabrani odličnici. Između ostalog, to se potvrđuje i time da je bio i savjetnik Sulejmana Zakonodavca. U to vrijeme djeluje i glasoviti arhitekta Mimar Sinan pa se taj period smatra zlatnim dobom Osmanskog Carstva”, rekla je Aida Smailbegović i dodala da nam godina Matrakčijeva rođenja nije poznata, no, da je sasvim izvjesno da je rođen u Bosni (u Visokom), odakle odlazi na obrazovanje u Carigrad.

Skup je otvorio direktor Orijentalnog instituta Dr. Adnan Kadrić, uz zahvalu sudionicima, gostima i organizatorima. Predsjednik BZK Preporod Visoko Mersad Šahinović pozdravio je prisutne goste među kojima je bila i načelnica općine Visoko Amra Babić i rekao da je ovo početak manifestacije koja će trajati do februara. Izložba ilustracija Nasuha Matrakčija održat će se za desetak dana i u organizaciji BZK Preporod iz Sarajeva obići će čitavu Bosnu. Šahinović je istakao da će za mjesec dana u Visokom biti održana i centralna manifestacija u čast Nasuha Matrakčija Bošnjaka.

Predsjednik BZK Preporod Dr. Senadin Lavić istakao je da „Preporod predstavlja jedan stvaralački potencijal u BiH te da je zahvalan podružnici Preporoda u Visokom na organizaciji ove za Bošnjake važne manifestacije“.

Na okruglom stolu svoje radove o visokim znanstvenim, društvenim i umjetničkim dometima Nasuha Matrakčija izlagali su neki od najznačajnijih bosanskohercegovačkih orijentalista Dr. Adnan Kadrić, Dr. Amina Šiljak Jesenković, Prof. dr. Ibrahim Krzović, Dr. Aladin Husić, Dr. Elma Korić, Dr. Ahmed Zildžić, Mr. Madžida Mašić i Mr. Aida Smailbegović.

Fascinantni životni put Nasuha Matrakčija Bošnjaka

Nasuh Matrakči u Carigradu stječe znanje na elitnoj dvorskoj školi Enderun u zlatnom dobu Osmanskoga Carstva. Svoje prvo djelo Nasuh Matrakči započinje u vrijeme vladavine sultana Selima I. Potonje djelo bilo je iz oblasti matematike, naslova Cemālü’l-Küttāb ve Kemālü’l-Ḥisāb / Ljepota spisatelja i savršenstvo u računstvu. Nakon toga počinje raditi na prijevodu Taberijeve Historije s arapskog u osmanski, a potom piše i raspravu o ratovanju i ratnim tehnikama, naslova Tuḥfetüʼl-Guzāt/ Dragulj o ratnicima. Kao dio svite sultana Sulejmana Zakonodavca obići će Irak i dijelove Irana, kada nastaje i njegova hronika Menāzil-i Sefer-i ‛Irāḳeyn / Konačišta pri putovanju kroz Irak i južni dio Irana, u kojoj opisuje putovanje sultana Sulejmana Zakonodavca. Potonja, ali i druge hronike nastale iz pera Nasuha Matrakčije od iznimnog su značaja, i nedvojbeno opravdavaju njegovu titulu najglasovitijeg hroničara Osmanskoga Carstva toga vremena. Osim rečene hronike Matrakči će napisati i Mecme‘ü-t-Tevārīḫ/ Stjecište hronika, a zatim i prvu hroniku Süleymān-nāme / Knjiga o Sulejmanu Zakonodavcu, potom druga Knjiga o Sulejmanu, treća Knjiga o Sulejmanu, zatim Tevārīḫ-i Āl-i ‘Osmān / Hronika porodice Osmanlija posvećena Rustem-paši, te hronikaFetiḥ-nāme-i Ḳaraboġdān i djelo Tārīḫ-i Sulṭān Bāyezid ve Sulṭān Selīm.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close