BiHPrivreda

Banke u BiH muči manjak otkupljivača dugova

Konstantan višegodišnji rast obima nenaplativih kredita u BiH stvorio je potrebu za većim brojem legalnih otkupljivača dugova koji bi umjesto banke preuzeli naplatu potraživanja od loših dužnika, ali je za sada na tržištu prisutna samo jedna takva kompanija.

Ekspanzija zaduživanja stanovništva i firmi i ekonomska kriza iz 2008. godine, čije negativne posljedice još nisu u potpunosti odagnane, dovele su do ekspanzije loših kredita u bankarskom sektoru. Rast nenaplativih potraživanja i slabljenje povjerenja investitora, doveli su u svijetu do masovnog osnivanja kompanija koje se bave otkupom dugova, što je za banke veoma dobar izlaz kako bi razdvojile nenaplativa od zdravih potraživanja. Te kompanije preuzimaju na upravljanje problematična potraživanja i prodaju ih na brz način, što doprinosi očuvanju njihove vrijednosti, a u krajnjoj liniji i ekonomskoj stabilnosti i jačanju povjerenja u finansijsko tržište.

I dok je u svijetu, pa i u zemljama regiona ovaj posao pod uticajem krize doživio bum, u BiH se samo kompanija “HETA Asset Resolution BiH” bavi upravljanjem imovinom i potraživanjima.

-“HETA Asset Resolution BiH” je uspostavljena u novembru 2014. godine radi preuzimanja portfolija nenaplativih potraživanja dvije banke u vrijednosti od 1,2 mlrd KM. Veći dio našeg portfolija obuhvataju kreditna potraživanja koja se duži period vode kao neoperativna, a jedan od ciljeva nam je smanjenje njihovog obima – kaže generalni direktor “HETA Asset Resolution BiH” Manfred Gram.

Strukturu portfolija ove kompanije čine nekretnine komercijalne, rezidencijalne i industrijske namjene, poslovna oprema i vozila koji su korišćeni kao zalog, odnosno hipoteka pri odobravanju kredita. Gram kaže da namjeravaju znatno da smanje obim portfelja nenaplativih potraživanja, čija se pojedinačna vrijednost kreće u rasponu od nekoliko stotina hiljada do više miliona maraka.

foto: Shutterstock.com/Lumpang Moonmuang – Vrijednost kreditnih potraživanja koja su trenutno ponuđena na prodaju na području RS iznosi između tri i 15 mil KM. Riječ je o potraživanjima koja su osigurana hotelskom i motelskom infrastrukturom, benzinskim pumpama i poslovnim zgradama – dodaje Gram.

Sekretar Udruženja banaka BiH Mijo Mišić kaže da bi bilo dobro kada bi bilo više kompanija poput “HETA Asset Resolution BiH”, koja je veoma aktivna u posljednje vrijeme.

– Prodaja potraživanja banaka i sudski sporovi se moraju rješavati znatno brže kako bi se bankarski sektor oslobodio loših kredita. Cjelokupan proces se za sada odvija dosta sporo i banke zbog toga trpe – kaže Mišić.

Ovaj problem se, osim na banke, negativno odražava i na preduzeća, jer zarobljena imovina na duži period onemogućava normalno poslovanje i dovodi do smanjenja proizvodnje, zamrzavanja investicija i na kraju do njihovog gašenja.

Loši krediti

Vrijednost nekvalitetnih kredita sa kojima se bore banke u Srpskoj dostigla je prošle godine 747,1 mil KM i porasla je za 67,6 miliona ili čak 10% u odnosu na kraj 2014. godine. Loši krediti su lani učestvovali sa 15,41% u ukupnim kreditima bankarskog sektora RS, a njihov udio je porastao sa 14,35% evidentiranih na kraju 2014. godine.

Glas Srpske

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close