Bankarski sektor u BiH – kontinuitet ili novi početak?

U Hotelu „Kardial“ u Tesliću, 19. i 20. novembra održan je sedmi stručni redovni godišnji sastanak „Banke i finansijske institucije“. Ove godine razgovaralo se na temu „Bankarski sektor u BiH, stanje i perspektive 2015 – 2020. godine“ uz pitanje da li se radi o kontinuitetu ili novom početku.

Sastanak bankara imao je za cilj raspravu i rezimiranje dešavanja u bankarstvu kako s aspekta kontinuiteta bankarskog sistema, tako i u svijetlu modernih kretanja u bankarstvu koja otvaraju mogućnosti novog početka uz neophodnu saradnju između banaka i izvršne vlasti. Poseban gost ovogodišnjeg skupa bio je Ruben Atoyan, stalni predstavnik MMF-a u BiH koji je u uvodnom izlaganju istakao viđenje situacije i perspektiva u BiH iz ugla Washingtona, pri čemu je ocijenio da se stanje u našoj zemlji ne razlikuje od stanja u regiji.

Prisutnim predstavnicima svih bosanskohercegovačkih banaka na početku sastanka obratili su se i Radomir Božić, viceguverner CBBH, zatim Josip Nevjestić, direktor Agencije za osiguranje depozita BiH, Slavica Injac, direktorica Agencije za bankarstvo RS, Zlatko Barš, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, Ivan Vlaho, direktor UniCredit banke i član UO UBBiH te Snežana Rudić, pomoćnica ministra finansija RS.
Prisutne su pozdravili i posao moderatora skupa preuzeli Michael Müller, predsjednik UBBiH i Mijo Mišić, izvršni skretar UBBiH. Oni su i rezimirali raspravu te predložili zaključke.

Ivan Vlaho novi predsjednik UBBiH

Prema ustaljenoj praksi, Upravni odbor je za novog predsjednika Udruženja banaka BiH jednoglasno izabrao Ivana Vlahu, direktora UniCredit banke d.d. Mostar. On će ovu dužnost obavljati tokom 2015. godine.

Indikator

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close