Aukcija za zgradu Hidrogradnje 5. septembra, početna cijena 19,5 miliona

Agencija za privatizaciju FBiH raspisala je javni poziv za prodaju poslovne zgrade Direkcije Hidrogradnje putem aukcije koja je zakazana za 5. septembar ove godine. 

Zgrada se prodaje po početnoj cijeni od 19,5 miliona KM, a prodavac se obavezuje da će sredstva ostvarena prodajom zgrade sa pripadajućim zemljištem biti korištena namjenski za uplatu doprinosa PIO uposlenika Hidrogradnje u skladu sa Sporazumom sa Poreznom upravom FBiH, a ostatak sredstava za sanaciju Hidrogradnje.
Na zgradi je upisana hipoteka u korist Union banke za osiguranje potraživanja po osnovu ugovora o okvirnom kreditu u iznosu od 7 miliona KM na rok od pet godina.
Zgrada Hidrogradnje sastoji se od podruma, prizemlja i šest pratova čija namjena su poslovni prostori sa svim pratećim  sadržajima.
Kako je prije nekoliko dana najavljeno, kupac zgrade Hidrgradnje biće federalna Vlada koja i sada koristi dio poslovnih prostora i plaća kiriju u tom objektu, te je od Uprave kompanije zatraženo da se dislocira u objekte u Sigmi i Briješću.
Učesnici u aukciji dužni su položiti depozit u iznosu od 100.000 KM, te 100 KM kao naknadu za učešće.
Prijave na aukciji podnose se do 29.8. 2013. godine do 16 sati.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close