ASDA ZDK: Izgradili smo povjerenje, sada gtradimo budućnost ZAJEDNO

Izgradili smo povjerenje, sada gtradimo budućnost ZAJEDNO

asda

Refik Kurgaš – Kandidat za Zastupnički Dom Parlamenta FBiH

RefikKurgaš , sin Mustafe, rođen je 17.11.1962.godine u BijelomPolju, gdje je živio do 1981.godine. Školovanje , želja za novim saznanjima i posao doveli su ga u Sarajevo gdje je živio do 2001. godine, a od 2001. godine do danas, živi i radi u Visokom na adresi Donja Zimča, 71305 Visoko.Oženjen je i otac petero djece.
• Učesnik je odbrambeno-oslobodilačkog rata od prvih dana do samog kraja, jedan je od prvih ratnih komandanata Sarajevske Dobrinje, četiri puta ranjavan, 90 % ratni vojni invalid , iz rata izašao sa činom kapetana.
• Dobitnik je javnog priznanja „POVELJA OPĆINE VISOKO“ koje dodjeljuje općinsko vijeće zaslužnim građanima, koji su kroz svoj život i rad doprinijeli i doprinose sveukupnom razvoju lokalne zajednice, dobitnik je i ratnih priznanja za svoj nesebičan doprinos u odbrambeno-oslobodilačkom ratu.

Obrazovanje

• Osnovno i srednje obrazovanje stekao u Bijelom Polju, a nakon tiga diplomu diplomiranog Ekonomiste. Radno iskustvo
• Suvlasnik je AKOVA GROUP Sarajevo,vodeće kompanije za proizvodnju i preradu pilećeg mesa u Bosni i Hercegovinini i regionu, koju čine( Brovis d.d. Visoko, Akova-impex d.o.o. Sarajevo, MI Ovako Sarajevo te niz drugih manjih privrednih subjekata.
• Nosilac aktivnosti privatizacije 2001. Godine tadašnje Tvornice stočne hrane i Farme Visoko, današnjeg Brovis-a d.d. Visoko, a što se ujedno smatra jednom od najuspješnijh privatizacija u FBiH. Tvornica stočne hrane i Farma Visoko zatečeni su u katastrofalnom stanju sa 84 uposlenika bez uvezanog radnog staža, uplaćenih doprinosa i plaća za 15 mjeseci Danas Brovis d.d. Visoko upošljava oko 500 radnika i angažovanih 200 kooperanata diljem BiH. Od bukvalne ruševine od dolaska gos. Kurgaša do danas uloženo je oko 50.000.000,00 KM u modernizaciju proizvodnje, tako da je danas Brovis d.d. Visoko gigant sa zaokruženom proizvodnjom od stočne hrane koja godišnje iznosi oko 30.000,00 tona koncentrovane stočne hrane i hiljadu tona mesnog koštanog brašna, inkubatorskom stanicom koja proizvede 8.,miliona jednodnevnih tovnih pilića, modernom klaonicom za perad sa kafilerijom. Na lokalitetu od 50.000 m2 u novosagrađenim i modernim farmama proizvede se oko 90.000,00 komada matičnog roditeljskog jata. Ovi parametri Brovis d.d. Visoko svrstavaju među najuspješnije kompanije u BiH i jednog od najvećih proizvođača pilećeg mesa u regionu.
• Predsjednik Nadzornog odbora Brovis-a d.d. Visoko.
• Trenutno obnaša funkciju Direktora plana investicijskih ulaganja i razvoja pri MI OVAKO Sarajevo.

Društvene vještine,aktivnosti i kompetencije
• Povezivanja sa ljudima, lahko uspostavljanje kontakata sa poslovnim partnerima, izražena sposobnost komunikacije i retorike, aktivan član lovačkih udruženja u Visokom i Trnovu.
• Član nadzornog odbora lovačkog društva „Srndač“ Visoko
• Posebna aktivnost odnosi se na humanitarni rad, odnosno svakodnevno pomaganje projekata koji imaju za cilj pomoć socijalno ugroženim kategorijama društva kako kroz profesionalni angažman, tako i lično.
• Pomoć nadarenim učenicima u toku školovanja, pomoć sportskim kolektivima i udruženjima građana o čemu svjedoče mnoge zahvalnice. • Predsjednik je fondacije „MI ZA DJECU“ čija je osnavna svrha pomoć pri izgradnji škola i stvaranje boljih uslova za obrazovanje naše djece

Organizacione vještine i kompetencije
• Raspoložen za timski rad, na projektnim zadatcima, odgovornost u radu, sposobnost upravljanja i organizovanjarad..

Ostale sposobnosti i znanja
• Poznavanje rada na računaru (MS Office – Word, Excel, PowerPoint, Internet…)
• Strani jezici: – engleski; čitanje – osnovno, pisanje – osnovno, verbalna komunikacija – osnovno znanje.
• Položen vozački ispit B i C kategorije.

 

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close