Anketa među populacijom mladih za izradu Strategije za mlade Općine Visoko za period 2015 – 2021 g.

U skladu sa Odlukom Općinskog vijeća Visoko, načelnica Amra Babić je formirala Stručno radno tijelo za izradu Strategije za mlade Općine Visoko za period  2015 – 2021 godine.

U cilju izrade što kvalitetnije Strategije, ovim putem obavještavamo javnost da će ovo Radno tijelo u periodu od 22.09.2014. do 26.09.2014.godine na području općine Visoko provoditi anketu među populacijom mladih i to starosne dobi od 14 – 30 godina, a anketu će provoditi volonteri – aktivisti Vijeća mladih općine Visoko.

Ovim putem pozivamo mlade općine Visoko na saradnju i davanje što preciznijih odgovora, obzirom da će podaci prikupljeni anketom biti korišteni za izradu Strategije za mlade, i to kao sadašnjeg stanja, ali i kao osnova za izradu prijedloga mjera za unapređenje položaja mladih na području općine Visoko.

Press Općine Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close