Analiza izbora u BiH: Država sposobnim, a ne podobnim

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su predstavili rezultate višemjesečne analize izborâ, imenovanjâ i zapošljavanjâ u institucijama vlasti i javnoj upravi, s akcentom na problem politizacije i partizacije rukovodećih i upravljačkih pozicija u javnoj upravi.

“U BiH ima približno 5.840 formalnih političkih funkcija na svim nivoima političke vlasti, te približno 19.940 upravljačkih i rukovodećih funkcija unutar javne uprave i javnog sektora generalno. Javna je tajna da se velika većina ovih funkcija smatraju stranačkim, izbornim plijenom, pri čemu se to više i ne pokušava prikriti. Posljedica jeste to što su profesionalnost, integritet i efikasnost javne uprave i javnih usluga dovedeni do sloma” navodi se u saopštenju

“Politička i stranačka imenovanja rukovodilaca i službenika vrlo važnih državnih agencija i institucija, kao što su Izborna komisija, Regulatorna agencija za komunikacije, Anti-korupcijska agencija, itd., generiraju vrlo nisku efikasnost, nerad, izostanak vertikalne odgovornosti, politizaciju službe, zloupotrebe ovlaštenja, itd. Istovremeno, značajno se narušava unutrašnja stabilnost institucija i doprinosi poremećajima u hijerarhiji odgovornosti jer stranačko zapošljavanje generira odgovornost stranci, a ne instituciji,  kao i slabljenju kapaciteta, jer se zapošljavaju podobni, a ne najbolji kandidati” dodaje se u saopštenju CCI-ja

Zbog svega navedenog, ova će organizacija će političkim strankama ponuditi potpisivanje predizborne političke izjave kojom će se obavezati na postizborne promjene u legislativi i praksi,  kako bi:

–    institut javnog konkursa bio inoviran na način da minimizira „subjektivni ljudski faktor“ prilikom ocjenjivanja kvalifikacija i individualnih kvaliteta prijavljenih kandidata.
–    odredbe koje definiraju izbor kandidata „sa liste“, promjeniti u izbor „po listi“ kandidata koji su prošli izbornu proceduru, čime bi se umanjio domet političkih imenovanja.
–    donijeti posebni Zakon o političkim funkcijama kojim bi se nedvosmisleno definirale pozicije koje se smatraju političkim, koje su predmet izborne političke konkurencije i koje podrazumjevaju ograničeni „politički“ mandat komplementaran sa mandatom zakonodavne i izvršne vlasti – sve ostalo mora biti nezavisna javna uprava jakog integriteta.
–    razmotriti normativnu ili običajnu departizaciju formalnih političkih funkcija na najvišem nivou izvršne vlasti, poput Predsjedništva BiH i Predsjednika/potpredsjednika entiteta, po uzoru na zemlje ragiona (Srbija, Hrvatska, Turska).

Kako se ističe u saopštenju, današnjom promocijom CCI je zvanično pokrenuo kampanju Država,ba, s ciljem depolitizacije i departizacije javne uprave kao jedinim izlazom iz krize odgovornosti i efikasnosti. Aktivirana je internet platforma www.drzava.ba koja predstavlja najveću interaktivnu bazu podataka o političkim i kvazi-političkim pozicijama u BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close