Javne ličnostiM plusVisoko

Amra Babić – gradonačelnica Visokog

Mr. sci. Amra (Muhameda) Babić je rođena 16.02.1969. u Visokom. Osnovnu i srednju ekonomsku školu završila u Visokom. Magistrirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, smjer finansijski.
Posjeduje certifikat za samostalnog računovođu i ovlaštenog revizora, sudski vještak ekonomske struke.
U toku radnog vijeka radila na poslovima šefa računovodstva u DD „Asfaltgradnja“, direktora poslovnice BBI banke, direktora društva za računovodstvo, finansijski i poreski konsalting VGT Consulting d.o.o. ministrice Ministarstva finansija ZDK. U dva mandata obavljala dužnost općinskog vijećnika u OV Visoko.
Bila član Upravnog odbora “ŠEH-IN “ banka dd Zenica, član Nadzornog odbora “ŠEHIN TRADE” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju Društvo za upravljanje fondovima”ŠIB-AR INVEST” dd Sarajevo, član Odbora za reviziju “UNIS KOVINA” dd Visoko.
Osnivač i član upravljačkih i rukovodnih struktura u Općinskoj Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Visoko, te član UO Kantonalne organizacije porodica šehida i poginulih boraca.Supruga šehida, majka tri sina.

Načelnica Visokog u izbornom mandatu od 2012. do 2016. godine.
Pobjednica Lokalnih izbora 2016. godine, kao Nezavisni kandidat za načelnicu Općine Visoko.

www.magazinplus.eu

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close