BiHBiHPolitikaPrivreda

Amir Zukić: Procedura registracije obrta će biti skraćena na 7 dana

“Imamo novi tekst ovog zakona. Zakon koji je trenutno na snazi, od 2009. godine pretrpio je ozbiljne promjene. Skoro čitav je promijenjen. Na tekstu smo radili zajedno s relevantnim međunarodnim bankama i organizacijama”, kazao je Zukić.

Dodao je da će registrovanje obrta umjesto dosadašnjih 15 dana, prema novom zakonu trajati sedam dana.

“Novi tekst donosi skraćivanje procedure registracije. Ona je sa 15 skraćena na sedam dana. Možemo reći da je to 50 posto u odnosu na postojeće stanje. Naš cilj je da to bude znatno kraće”, rekao je ministar.

Prema njegovim navodima, riječ je o jednom važnom privrednom segmentu, jer trenutno imamo 50 hiljada obrta koji zapošljavaju više od 100 hiljada ljudi.

“Uz ostalo, ovaj zakon će i ohrabrivati ljude da osnivaju obrte”, istakao je Zukić.

Ističe da su ciljevi novog zakona unapređenje obrtničke djelatnosti, povećanje zaposlenosti i zaštita starih zanata i domaće radinosti.

“Ovim zakonom predviđamo pola miliona konvertibilnih maraka ušteda”, zaključio je Zukić.

Iz Vlade FBiH je saopćeno da je novim tekstom pojednostavljen postupak izdavanja odobrenja za obavljanje srodnih djelatnosti, kao i upis u Obrtni registar.

“Poslovanje srodnih djelatnosti, njihovo obavljanje putem voditelja djelatnosti, prenos srodnih djelatnosti, zajedničko obavljanje, privremena obustava i prestanak obavljanja srodnih djelatnosti vrše se u skladu sa odredbama kojima je propisan način poslovanja obrta, obavljanje obrta putem voditelja obrta, prenos obrta, zajedničko obavljanje obrta, privremena obustava i prestanak obrta”, stoji u saopćenju.

Navode da upis u Obrtni registar vrši nadležni opštinski, odnosno gradski organ, putem popunjavanja registarskog lista, koji je sastavni dio rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti.

“Pristup Obrtnom registru, koji vodi Ministarstvo, nadležni organ ostvaruje putem korisničkog imena i dodijeljene šifre. U cilju javnosti podataka ministarstvo će omogućiti svim zainteresovanim osobama elektronsku pretragu i pregled podataka koji su predmet registracije”, stoji u nastavku saopćenja.

U saopćenju se navodi da je u poglavlju Zakona koji propisuje obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta i srodnih djelatnosti uvedeno je rješenje da se obrazovanje za obavljanje djelatnosti za koje se traži odgovarajuća školska sprema, pored osnovnih, srednjih škola i visokoškolskih ustanova, može vršiti i u ustanovama za obrazovanje odraslih u skladu s kantonalnim zakonima.

“Zadržana su rješenja o majstorskom ispitu, uvjetima, programu izvođenja i komisiji, uvažavajuži ustavnu nadležnost kantona u oblasti obrazovanja. U prekršajnim odredbama, izvršeno je usklađivanje sa Zakonom o prekršajima u FBiH i utvrđeni su viši početni iznosi novčanih kazni za prekršaje utvrđene zakonom. Svrha kazni jeste prvenstveno sprečavanje počinjenja prekršaja, što je i bio razlog za strožije novčane kazne. Predviđena je i prekršajna odgovornost voditelja obrta, voditelja djelatosti i privremenog radnika”, navode iz Vlade FBiH.

Navode da su u odnosu na postojeći zakon uvedene novine u prekršajnom kažnjavanju odgovorne osobe u nadležnom organu u slučajevima kada nije doneseno rješenje u propisanom roku ili rješenje ne sadrži registarski list iz Obrtnog registra, zatim ako sva rješenja u vezi sa obavljanjem obrta nisu dostavljena nadležnim organima u propisanom roku, te ako po službenoj dužnosti obrtnik ili osoba koje obavlja srodnu djelatnost nije obaviještena o obavezi i rokovima usklađivanja poslovanja i dokumentaciji potrebnoj za usklađivanje poslovanja.

“Značajna novina u Zakonu je da obrtnik može obavljati registrovane djelatnosti u vanjskotrgovinskom poslovanju, u skladu s propisima kojima se uređuje vanjskotrgovinska politika”, saopćeno je.

Također, novinu predstavlja i ograničavanje odgovornosti obrtnika cjelokupnom svojom imovinom u smislu Zakona o izvršnom postupku, prema kojoj se izvršenje radi ostvarenja novčanog potraživanja protiv obrtnika ne može provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao privrednu djelatnost, te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove privredne djelatnosti ako mu je ona osnovni izvor sredstava za život, kao i na nekretnini u kojoj izvršenik stanuje u obimu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba njegovih i osoba koja je po zakonu dužan izdržavati.

“Pojednostavljenjem postupaka za registraciju i rad obrtnika u Federaciji BiH bi bilo ostvareno pola miliona KM direktnih ušteda privatnom sektoru na godišnjem nivou. Znatno je ubrzano provođenje procedura i postupaka obuhvaćenih ovim zakonom i potrebno vrijeme skraćeno za 50 posto. Unaprijeđen je i postupak razmjene informacija, te popunjavanja Jedinstvenog registra obrtnika u FBiH”, navedeno je.

Zaključili su da će novi Zakon omogućiti i osigurati moderan i efikasan okvir za poslovanje obrtnika kao pokretača ekonomije, te podstaći jačanje obavljanja obrtničke djelatnosti.

Klix
Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close