Amer Bukvić: Prepoznati smo u regiji

Tužna je činjenica da je glavna prepreke za bržim implementiranjem islamskog bankarstva, koje ima ogroman finansijski potencijal u BiH pa i u regiji nerazumijevanje i usko gledanje na islamsko bankarstvo. U isto vrijeme događa se da mnoge zemlje u Evropi dopunjavaju ili su već dopunile svoju zakonsku regulativu u namjeri da privuku investitore iz bogatih zemalja

( – behar.hr)

Banka u kojoj ste na čelu posluje po principu islamskih finansija, odnosno bankarstva. Možete li nam pojasniti koji su to principi u bankarskom poslovanju?
Poslovanje u skladu s islamskim principima znači iskreno, pošteno i odgovorno poslovanje, poslovanje u kojem se izbjegava kamata i koje je društveno odgovorno time što ne finansira ništa za šta je nauka utvrdila da šteti čovjeku. Islamske banke ne finansiraju niti posreduju u proizvodnji i distribuciji alkohola, opojnih droga, pornografije, prostitucije, hazardnih igara, duhana, medija, medijskih programa i filmova koji promoviraju nasilje, perveznost i nemoral.
Treba shvatiti da je islamsko bankarstvo samo jedan dio globalnog pokreta etičkog poslovanja i investiranja, otvoreno za sve ljude bez obzira kojem svjetonazoru pripadaju. Danas eksperti tvrde da efikasna primjena poslovanja u skladu s islamskim principima omogućava veći stepen pravednosti pri raspodjeli dobara i dohotka.

Što to znači u svakodnevnom bankovnom poslovanju? Po čemu se razlikuju usluge i financijski proizvodi koje Vi dajete, odnosno nudite klijentima od onih koje nude komercijalne banke?
Proizvodi koje nudi BBI značajno su različiti od onih koje možete naći na tržištu po svojoj suštini. Međutim, treba znati da su bankarski sektor i tržište veoma zahtijevni i menadžment BBI banke uložio je maksimum napora i još uvijek to čini kako bi zadovoljio sve potrebe koje klijenti imaju kada su u pitanju finasijske usluge. Naš je cilj imati zadovoljne klijente koji koristeći naše finasijske usluge ne kompromtiraju svoja uvjerenja.
Važno je istaći da usluge i proizvodi BBI banke ne sadrže kamatu, novac je uvijek pokriven materijalnom vrijednošću i njime se nikad ne finansira nešto što je štetno po čovjeka i društvo.

Suštinske razlike

Što privlači klijente Vašoj banci?
Bosna Bank International u svom je poslovanju okrenuta svim potencijalnim klijentima i poslovnim partnerima u BiH, tako da s ponosom možemo reći da klijenti naše banke pripadaju svim etničkim i vjerskim grupama iz raznih privrednih grana. Trenutno naš portfolio i za fizička i za pravna lica ne razlikuje se puno od portfolia konvencionalnih banaka. Mi imamo gotovo sve proizvode kao i konvencionalne banke, naravno svi su proizvodi u skladu s islamskim principima poslovanja i odobreni su od strane Šerijatskog odbora.
Osnovna razlika zbog koje je BBI privlačna za klijente, ako izuzmemo etičko i transparentno poslovanje, jeste visok profesionalizam uposlenih kao i okrenutost banke ka razvoju BiH i regije.
Također, poslovanje BBI banke sigurno je, bez špekulacija, pokriveno stvarnim materijalnim vrijednostima, investicijski i proizvodno orijentirano i istinski zeinteresirano za uspjeh klijenta, jer pozitivan rezultat i uspjeh klijenta garantira profit BBI banci.

Kako nepostojanje kamate, koja u u komercijalnom poslovanju zapravo cijena posuđenog novca predstavlja prihod Banke, utječe na Vaše prihode?
Prema islamskom učenju zabrana kamate ne osporava vrijednost i cijenu kapitala, naprotiv, islam priznaje kapital kao proizvodni faktor. Vlasnik kapitala ima pravo učestvovati u dobiti koju je poduzetnik ostvario, ali istovremeno i obavezu da snosi poslovni rizik.
BBI banka uglavnom ostvaruje profit na principu zajedničkog ulaganja i pružanja različitih vrsta usluga domaćeg i ino prometa, garancija itd. Onog trenutka kada se zakon u BiH promijeni i kada bankama bude dozvoljena trgovina i lizing, paleta proizvoda BBI banke znatno će se povećati. Kod finansiranja koje nudi BBI banka, ne dolazi do posudbe novca već banka s klijentom ulazi u partnerski odnos i po tom osnovu očekuje povrat na uložena sredstva. Naizgled, razlika je mala, ali evo na primjeru proljetnih poplava u BiH vidjeli smo slučajeve gdje je rizik zajedno s klijentom banke u omjeru svog učešća u finasiranju preuzela i naša banka.

No, nije li u praksi, recimo, wakala štednja identična oročenoj štednji kod komercijalnih banaka?
Prihod po osnovu wakala oročene štednje koji dobijete na osnovu potpisanog ugovora s islamskom bankom, u ovom slučaju konkretno s BBI bankom, jeste profit ostvaren zajedničkim ulaganjem banke i klijenta (deponenta). S oročenim depozitima BBI finansira industriju, poljoprivredu, trgovinu, stanovništvo (stanogradnju, stanokupnju, adaptaciju…) te na taj način ostvaruje dobit koju procentualno dijeli s deponentom.
Šerijatski odbor BBI banke odobrio je Wakala ugovore s obzirom da oni omogućavaju klijentu, vlasniku štednog uloga da uvjetuje Banci gdje i pod kojim uvjetima će investirati njegov ulog i da povuče ulog ukoliko se planirani profit ne može realizirati. Na taj se način klijent osjeća sigurnijim da će njegov ulog ostvariti minimalno profit koji je planirao.

Svodi li se razlika na ono suštinsko – banka koja posluje po islamskim principima ne jamči dobit ulagaču, već i on snosi dio rizika ulaganja pa se teorijski može dogoditi da oročeni ulog ne donese očekivani prinos, iako je riječ o oročenoj štednji?
Banke koje posluju u skladu s islamskim principima sigurne su, prije svega zato što se ne bave špekulativnim poslovima, nego stvarnim realnim biznisom. Iza svake transakcije u bankama koje posluju u skladu s islamskim principima, a tu podrazumijevam i BBI, uvijek se nalaze stvarne materijalne vrijednosti. Banke koje posluju u skladu s islamskim principima mogu ostvariti profit samo ako investicije budu uspješne, stoga sigurno neće investirati tamo gdje postoji nesigurnost i veliki rizik.

Zašto su Vaše profitne stope na kredite koje dajete klijentima više od kamatnih stopa kod komercijalnih banaka?
Ne bih se složio s ovom Vašom konstatacijom koja je generalna i nema stvarne osnove. BBI posluje u skladu s tržišnim uvjetima uvažavajući principe profitabilnosti, likvidnosti i solventnosti, kao i svi drugi subjekti tržišne ekonomije. Uzimajući u obzir navedeno, neki su proizvodi BBI banke jeftiniji, a neki skluplji u odnosu na ostale banke koje posluju u BiH. U konačnici, svaka banka koja posluje u skladu s islamskim principima, pa tako i BBI banka, vodi računa i o cjenovnoj konkurentnosti svojih proizvoda i usluga, a u skladu sa svojim mogućnostima i kapacitetima. Samo da napomenem, BBI banka jedna je od potpisnica finansijske linije Republike Turske. To je posebna finansijska linija / projekat koji je namijenjen za održivi povratak manjinskih naroda i koji pruža korisniku / klijentu trenutno najpovoljnije profitne stope na tržištu BiH.

Znači li da se kod, na primjer, stambenih kredita otplatni plan veže na promjenu vlasničke strukture jer banka neće izvršiti pljenidbu stana u slučaju prestanka otplate s obzirom da se njen vlasnički udio smanjuje, a dužnikov povećava kako otplata napreduje pa je i rizik ulaganja za banku veći? Banka u slučaju prestanka otplate kredita ostaje tek suvlasnikom dijela neotplaćenog stana.
Ugovor o umanjujućem finansijskom partnerstvu ima karakteristiku da se ulog banke tokom perioda umanjuje, ali isto tako klauzulu u kojoj se klijent BBI banke obavezuje da će otkupiti predmet ugovora, u ovom slučaju stan ili kuću. Međutim, to nikako ne znači da, ukoliko dođe do obustave otplate od strane klijenta, banka nema mehanizme zastititi svoje interese i interese svojih štediša.

Što je s jamstvima otplate kredita, stambenih i svih ostalih?
Banka ima pravo da svoje finansijske interese u svakom finasiranju štiti različitim oblicima obezbjeđenja. Nadalje, trebate znati da je jamstvo itekakao priznata institucija i u islamskom poslovnom pravu gotovo da nema razlike između jamstva i sudužništva.

Financiranje realnog sektora

Kreditirate li realni ekonomski sektor, odnosno Vaše komintente? Među njima su i neke velike kompanije.
Da bi zadovoljili svoje osnivače i dioničare, BBI banka, uistinu, mora ulagati najmanje duple napore u odnosu na svoje konkurente. Naši osnivači i dionačari jedna su razvojna banka (Islamic Development Bank sa sjedištem u Jeddi) i dvije komercijalne islamske banke (Abu Dhabi Islamic Bank i Dubai Islamic Bank). Tokom godine BBI banka realizira veliki broj razvojnih projekata koji u suštini nisu profitabilni projekti. Ti su projekti društveno odgovorni i iznimno korisni na bh. društvo i regiju. Prije svega mislim na projekt Sarajevo Business Forum koji zavrjeđuje, možda, poseban intervju u Vašem magazinu. Pored društveno odgovornih projekata, BBI banka fokusirana je na realni ekonomski sektor. Na brojne načine podržavamo naše klijente / partnere da ostvare što bolje rezultate na domaćem i ino tržištima. Inače, filozofija islamskih finansija ulaganje je u realne projekte i orijentiranost ka konstantnom razvoju.

Dajete li jamstva (garancije i akreditive) privrednim subjektima?
Za jačanje bh. ekonomije, povezivanje s drugim privredama te za izgradnju i podsticanje uspješnih poslovnih odnosa, BBI prati svoje klijente i realizira izdavanje i prijem različitih instrumenata plaćanja i obezbjeđenja plaćanja. Najčešće su to garancije i dokumentarni akreditivi. U okviru mreže banaka s kojima BBI ostvaruje izuzetno kvalitetnu saradnju posebno ističemo svoju lidersku poziciju u regijama bogatog Arapskog zaljeva i istočnih zemalja. Za uvoz roba i usluga širom svijeta, izdajemo garancije i dokumentarne akreditive, a također kod izvoza iz naše zemlje obezbjeđujemo maksimalnu podršku i ekspertizu za instrumente obezbjeđenja plaćanja koji u korist naših klijenata izdaju naše korespondentne banke.
Iza svake transkacije koju pokriva garancija ili dokumentarni akreditiv stoji stvarna vrijednost robe ili usluge i mi u BBI izuzetno smo zadovoljni rezultatima i širenjem povjerenja koje smo u ovom domenu, stekli u bankarskom svijetu.

Zasada poslujete samo u Bosni i Hercegovini i rangirani ste kao osma banka u zemlji. Po kojim kriterijima?
Ako se mjeri ukupna imovina, finansiranja i volumen depozita, BBI zauzima 8. mjesto ne u državi nego u Federaciji BiH. Važno je istaći da BBI banka svake godine bilježi znatan porast u svom poslovanju, a time i u svim prethodno navedenim segmentima pa je za očekivati da će se u skorije vrijeme pozicionirati na više mjesto.

Zakonska ograničenja

Kakav je zakonski okvir u zemlji? Imate li kakvih ograničenja, s obzirom na obvezne odredbe o kamati?
Treba naglasiti da se oko 90 posto proizvoda u islamskom bankarstvu zasniva na trgovini, prodaji proizvoda klijentima, odnosno murabaha proizvodima, derivatima murabahe kao finansijskim instrumentima. Nažalost, zakon u BiH ograničava da se islamsko bankarstvo koristi u njegovim punim kapacitetima. Važeći Zakon o bankama u BiH ne predviđa islamsko bankarstvo u njegovom punom kapacitetu, ali nam u jednom članu ”daje mogućnost“ poslovanja po drugim principima po izboru, a unutar navedenog Zakona. Zbog navedenog, BBI je napravila gotovo sve (izuzimamo gotovinske kredite) bankarske proizvode koji imaju i konvencionalne banke i to na način da je kombinirala dvije vrste finansijskih instrumenata: idžaru (lizing) i mušareku (partnerstvo), kao i posebne proizvode koje nemaju druge banke, npr. hadž-štednju. Tužna je činjenica da je glavna prepreke za bržim implementiranjem islamskog bankarstva koje ima ogroman finansijski potencijal u BiH pa i u regiji nerazumijevanje i usko gledanje na islamsko bankarstvo. U isto vrijeme događa se da mnoge zemlje u Evropi dopunjavaju ili su već dopunile svoju zakonsku regulativu u namjeri da privuku investitore iz bogatih zemalja.
Za nadati je da će i naša zemlja prepoznati veliki potencijal koje ima islamsko bankarstvo te da će što hitnije uraditi promjenu zakonske regulative. BBI banka radila je i radit će na tome da se zakonska regulativa što prije promijeni te da se islamsko bankarstvo što hitnije stavi u ravnopravan položaj s konvencionalnim bankarstvom.

Jesu li zakonska rješenja u zemljama regije razlog što do sada svoje poslovanje niste proširili i na te zemlje ili je riječ o nedostatku interesa građana i privrede?
BBI ozbiljno razmišlja o ekspanziji u našem regionu. Za takvo stajalište opredjelili smo se iz razloga što veoma često dobijamo upite građana i privrednih subjekata iz regiona kada ćemo se pojaviti u njihovim sredinama. Interesantno je napomenuti da u nekim zemljama regiona imaju više sluha za posebnost ove vrste finansijskog poslovanja nego kod nas u Bosni i Hercegovini.

Vaši osnivači posluju po principima islamskih financija koji su dio zakonskih rješenja tih zemalja. Vi ste morali svoje poslovanje prilagoditi ovdašnjim zakonskim odredbama. Jeste li morali odstupiti od načela poslovanja Vaših osnivača?
Svako tržiste ima svoje specifičnosti, pa tako i naše trzište. Regulatori bankarskog sektora u BiH imaju razumijevanja za naše poslovanje iako nažalost nemamo donesen zakon o islamskom bankarstvu koji bi nam umnogome olakšao poslovanje. Naši eksperti u saradnji s najrenomiranijim poznavaocima islamskih finansijskih principa uspjeli su zadovoljiti domaću regulativu i postulate islamskih finansija. Svaki pojedini ugovor BBI banke je u duhu islamskih finansija i odobren od strane Šerijatskog odbora.

Budućnost islamskih financija

Islamske financije postale su zanimljive široj svjetskoj javnosti nakon početka financijski generirane svjetske ekonomske krize. Neke su zapadne zemlje relaksirale svoja zakonodavstva i omogućile nastup islamskim bankama i financijskim institucijama na svom tlu. Osim klasičnih bankarskih aktivnosti, islamske financije podrazumijevaju i izdavanje vrijednosnih papira, poput suquqa, naprimjer. Imate li takvih planova i možete li se registrirati u BiH za tu vrstu djelatnosti koja bi mogla pomoći financiranju realnog ekonomskog sektora?
Mnoge zemlje koje ne pripadaju u tradicionalna tržista islamskih finansija prepoznale su potencijal koje ovaj vid finansiranja nosi sa sobom. Velike projekte širom svijeta moguće je finansirati na mnogo kreativnih načina koje nudi ovaj način poslovanja, a moramo priznati da je značajan izvor kapitala upravo bogato područje Bliskog istoka. Naša je banka spremna biti most između projekata koji zahtijevaju značajna ulaganja u našoj zemlji i likvidnih tržišta islamskih finansija.

Ocjenjujete li da je interes za instrumentima islamskog bankarstva i financija opao nakon što je tehnički završena recesija, iako je strukturno kriza daleko od završetka?
Mi imamo drugačije pokazatelje. BBI banka iz godine u godinu bilježi značajan rast od oko 20% na godišnjem nivou i očekujemo da će se taj trend nastaviti i ubuduće.

Sarajevo Business Forum

Pokretač ste i organizator Sarajevo Bussines Foruma koji se održava svakog maja. S kojim ciljevima?
I prošlog je maja Sarajevo po peti put bilo destinacija za mnoge investitore iz cijelog svijeta. Prvi SBF organiziran je 2010. godine od strane poslovnih klubova BBI banke i IDB-a (jednog od dioničara BBI banke) s ciljem afirmacije regionalne suradnje i zajedničkog predstavljanja potencijala jugoistočne Evrope utjecajnim političkim i biznis liderima. Ekipa uposlenika BBI banke koja radi na organizaciji jednog ovako zahtjevnog projekta svjesna je činjenice da se posao ne završava dovođenjem stranog investitora u Sarajevo, da je potreban jedan kontinuiran rad tokom cijele godine na pripremi projekata, promoviranju prirodnih i ljudskih potencijala BiH, kroz promoviranje samih projekata i na tome radi u svom punom kapacitetu. Želja nam je da u budućnosti pozicioniramo Sarajevo kao investment centar.

Kakvi su dosadašnji rezultati Foruma s obzirom na ciljeve koje ste postavili?
Svake godine, od kada je ustoličen SBF, sve je više biznismena koji žele investirati u BiH i regiju i to naročito u segmente: turizam, energetika, poljoprivreda i infrastruktura. Rezultati su evidentni. Nabrojat ću samo neke od uspješno realiziranih projekata: Al Jazeera Balkans, Sarajevo City Center, Hotel Bristol i projekti koje su realizirali naši klijenti Euroasfalt, Širbegović, Apamed…. Činjenica je da kada bi naša država pojednostavila procedure po kojima bi strani investitori mogli ulagati u našu zemlju broj uspješnih projekata bio bi i daleko veći.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close