Aktivnosti po zavedenoj akciji „ Srebrenica 2014.“

03.07.2014. godine u prostorijama Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, održan je sastanak operativnog Štaba formiranog na nivou Uprave policije po zavedenoj akciji „Srebrenica 2014“, u čijem sastavu su rukovodni policijski službenici organizacionih jedinica.

Na održanom sastanku su konkretizovane i utvrđene obaveze i zadaci svih članova Štaba u cilju organizovanja i realizacije zadataka koji se tiču obezbjeđenja kretanja svih građana koji odlaze u Srebrenicu, kao i poduzimanja drugih mjera i radnji na realizaciji svih aktivnosti predviđenih za 11.07.2014. godine. Takođe je na nivou Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona donesen Plan mjera i radnji po zavedenoj akciji Federalne uprave policije „Srebrenica 2014“, u povodu obilježavanja 19. godišnjice genocida u Srebrenici i ukopa identificiranih žrtava Srebreničke tragedije.

U nastavku je razgovarano o svim drugim aspektima i obavezama iz donesenog Plana, prvenstveno u kontekstu planiranja i organizovanja osiguranja konvoja sa tabutima identificiranih žrtava genocida u Srebrenici koje će biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima, a koji konvoj će krenuti dana 09.07.2014. godine, u 10,00 sati, ispred JKP „Gradska groblja“ u Visokom, kao i mjera saobraćajnog osiguranja trase kretanja, te drugih utvrđenih zadataka.

Sve policijske stanice na području iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će poduzimati aktivnosti na stvaranju sigurnog ambijenta za bezbjedan odlazak svih gostiju i građana u Srebrenicu. U tom kontekstu će se u skladu sa planiranim aktivnostima intenzivno raditi na prikupljanju operativnih podataka i drugih bezbjednosno interesantnih saznanja koja se tiču kretanja građana i konvoja za Srebrenicu, te će se intenzivirati kontrole u saobraćaju i obezbjediti sve trase kretanja, kako vozila i konvoja sa našeg područja, tako i vozila sa područja drugih kantona koja budu prolazila kroz naše područje. Takođe će biti poduzimane i druge mjere i radnje u okviru fizičkog, operativnog, saobraćajnog i KDZ obezbjeđenja, predviđene i utvrđene usvojim Planom obezbjeđenja.

Pored pružanja stručne pomoći svim policijskim jedinicama i timovima, formirani Štab će svakodnevno vršiti nadzor nad poduzetim aktivnostima i realiziranim mjerama i zadacima, u cilju stvaranja svih uslova za bezbjedno kretanje svih građana kao i konvoja sa tijelima žrtava genocida.

www.magazinplus.eu – MUP ZDK

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close