Agencije za privatizaciju ZDK: Produženje roka po javnom pozivu za Robnu kuću “Vema”

Na osnovu člana 11. i člana 19. Zakona o privatizaciji preduzeća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/97-4/09), člana 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela preduzeća-Prečišćeni tekst („Službene novine Federacije BiH“, broj: 28/05, 53/07 i 76/09), Direktor Agencija za privatizaciju Zeničko-dobojskog kantona, objavljuje:

O B A V I J E S T

O PRODUŽENJU ROKA PO JAVNOMPOZIVUBR. 52  ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA
ZA UČEŠĆE NA AUKCIJSKOJ PRODAJI / PRODAJI PUTEM JAVNE DRAŽBE U MALOJ PRIVATIZACIJI 

 

ZA PREDMET U VLASNIŠTVU PREDUZEĆA (PRODAVAC): „Velepromet-maloprodaja“ doo Visoko IDB: 4218211360003, ŠIFRA PREDMETA: 040200591 – ROBNA KUĆA „VEMA“ VISOKO sa pripadajućim zemljištem.

Obavještavaju se zainteresirani  podnosioci prijava za kupovinu predmeta ROBNA KUĆA „VEMA“ Visoko, da se prvobitno utvrđeni rok za podnošenje prijava po Javnom pozivu br. 52, objavljenom u  petak 21.mart/ožujak 2014. godine,  u listu „OSLOBOĐENJE“ Sarajevo,  P R O D U Ž A V A za 7 (sedam) dana. Prijave pristigle do 16,00 sati 21. aprila 2014. godine, smatrat će se formalno – pravno ispravnim. Aukcija/dražba će se održati  28.04.2014. godine sa početkom u 11 sati.

Obavještenje će biti objavljeno u listu OslobođenjeSarajevo dana 14.04.2014. godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close