Agencija za bankarstvo nije nadležna za sporove između banaka i klijenata

Iz Agencije za bankarstvo FBiH saopćeno je, povodom najava protesta Udruženja korisnika kredita “Švicarac” ispred zgrade Agencije u ponedjeljak, da je tačno da su zbog enormnog rasta vrijednosti CHF i shodno tome povećanja rata za vraćanje kredita iz ugovora o kreditima s valutnom klauzulom CHF nastali sporovi između ugovornih strana, banaka i klijenata.

Konkretno u FBiH, sporovi su nastali između Hypo-alpe-adria banke d.d. Mostar i klijenata – korisnika tih kredita.

Tvrde da, iako imaju puno razumijevanje za probleme s kojim se susreću korisnici tih kredita, Agencija nije nadležna za vođenje i presuđivanje u sporovima iz ugovornih odnosa između banke i klijenta, kao i utvrđivanje štete i naknade štete iz tih odnosa.

Ističu da je Agencija u okviru svoje nadležnosti u konkretnom slučaju obavezala Banku da izdvoji i održava sredstva rezervi za slučaj da izgubi sporove, a u svrhu otklanjanja rizika za poslovanje Banke i za osiguranja sredstva za isplate klijenata.

Iz Agencije naglašavaju da je Stalni odbor za finansijsku stabilnost još 2011. raspravljao o problemu kredita vezanih za CHF i dao određene preporuke koje ja Banka prihvatila.

Navode da će Agencija poštovati i insistirati na provođenju konačnih presuda suda, bez obzira na njihov krajnji ishod, a što se tiče zahtjeva ovoga Udruženja vezano za mijenjanje bilo kakvih zakona, naglašavaju da Agencija nema zakonska ovlaštenja da donosi i mijenja zakone, i da ima točno propisane ovlasti i odgovornosti te da ne može prelaziti okvire svojih nadležnosti.

U vezi s navodnim “nepravilnostima” koje je u Agenciji utvrdila finansijska policija, smatraju da svako treba odgovarati za svoje postupke i ukoliko nadležni organi utvrde bilo kakve nezakonite radnje u bilo kojoj instituciji, pa i u Agenciji, takve osobe trebaju biti procesuirane.

“Nadamo se da ova najavljena dešavanja neće ugroziti stabilnost i sigurnost cjelokupnog finansijskog sektora, te da će Agencija nastaviti s redovnim i neometanim aktivnostima u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema i zaštite deponenata, koja je od presudnog značaja za stabilnost i bankarskog sustava i za očuvanje imovine stanovništva koje je svoj novac povjerilo bankama”, saopćeno je iz Ureda za informiranje Agencije za bankarstvo FBiH.

ekapija

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close