Agencija za bankarstvo FBiH traži povoljniju otplatu lizinga za ugrožena područja

Agencija za bankarstvo FBiH (FBA) traži od lizing društava da korisnicima lizing usluga koji su pretrpjeli štete u elementarnoj nepogodi omoguće prihvatljive i adekvatne uslove otplate postojećih potraživanja, prenosi bh. novinska agencija Patria.
FBA od lizing društava traži da u narednih sedam dana dostave Agenciji preliminarnu procjenu broja i iznosa lizing ugovora po područjima poslovanja za koje je izvjesno da mogu doći u rizik neplaćanja usljed šteta pretrpljenih elementarnom nepogodom ili ugovora za koje već postoje saznanja o pretrpljenoj šteti, kao i pregled organizacionih dijelova lizing društava koja se nalaze u ugroženom području.
– Lizing društva su u obavezi da u skladu sa svojim internim aktima, procjenom upravljačkih funkcija, vlastitim finansijskim mogućnostima i mogućnostima korisnika lizinga ulože sve napore kako bi korisnicima lizing usluga koji su pretrpjeli štete u elementarnoj nepogodi omogućili prihvatljive i adekvatne uslove otplate postojećih potraživanja u skladu sa profesionalnim i moralnim načelima, kao i da dosljedno provode odredbe zakonske regulative koja se odnosi na zaštitu potrošača finansijskih usluga – navodi se u Instrukciji FBA koje je potpisao direktor Zlatko Barš.
Agencija za bankarstvo FBiH je krajem prošle sedmice uputila i dopis bankama i mikrokreditnim organizacijama (MKO) sa sjedištem na području Federacije BiH radi uvida u stanje rizika izazvanog elementarnim nepogodama iz maja ove godine.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close