Ad Hoc fond – Poziv za prijavu projekata koji trebaju hitnu reakciju

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ambasada Kraljevine Švedske realizuju dvogodišnji projekat Program malih grantova (PMG) ‘Budi promjena’.

PMG se realizuje kroz pružanje finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD) i neformalnim grupama građana/ki za oblasti: inicijative za izgradnju zajednice i lokalne kampanje zagovaranja te putem Ad Hoc fonda kojim se pruža finansijska podrška inicijativama/projektima u kojima se iskaže potreba za hitnom reakcijom, u skladu sa ciljevima PMG-a.

Zbog sve većeg broja slučajeva koji zahtijevaju hitnu reakciju Centar za promociju civilnog društva (CPCD) i Ambasada Kraljevine Švedske su u okviru programa malih grantova (PMG) ‘Budi promjena’ osnovali i poseban Ad Hoc fond za finansijsku podršku hitnim slučajevima.

Cilj Ad Hoc fonda/inicijative je pružanje finansijske podrške inicijativama/projektima koji traže trenutnu reakciju i hitno rješavanje, da bude najbrži servis koji reaguje na slučajeve kojima je hitno potrebna finansijska podrška za rješavanje problema koji ugrožavaju ljudske živote te da doprinese ispunjenju osnovnih ciljeva PMG-a.

Javni poziv za prijavu inicijativa/projekata koji ispunjavaju uvjete za finansiranje iz ovog fonda je stalno otvoren. Svi dostavljeni projekti bit će razmotreni u najkraćem vremenskom roku, a potrebno je samo naglasiti da je riječ o prijavi za Ad Hoc fond/inicijative.

Sredstvima iz Ad Hoc fonda se najčešće finansiraju projekti za rješavanje slučajeva i situacija koje direktno ugrožavaju ljudske živote na određenom području (uslijed poplava, požara i sl.), situacija ugroženosti flore i faune uslijed spomenutih okolnosti te sličnih situacija u kojima nastanak problema nije mogao biti predviđen.

Samo neke od uspješno realizovanih inicijativa zahvaljujući Ad Hoc finansijskoj podršci su: pomoć u sanaciji šteta nastalih uslijed poplava u Goraždu i Bijeljini, sanacija šteta u parku prirode Hutovo blato nastalih uslijed izbijanja požara, sanacija krova za socijalno ugroženu porodicu iz Konjica itd.

Inicijative koji su u potrebi za hitnom intervencijom mogu se dostaviti Centru za promociju civilnog društva na e-mail adresu pmg@cpcd.ba, ili poštom na adresu Gradačačka bb, 71000 Sarajevo, BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close