A-SDA Visoko: Refik Kurgaš na čelu “Povjereništva” koje bi trebalo reanimirati stranku u Visokom

Jučer je održan sastanak Općinskog odbora A-SDA Visoko pod predsjedavanjem “Povjerenika” Refika Kurgaša, a na istom su prisustvovali preostali aktivisti iz prethodnog IO A-SDA Visoko, predstavnici mjesnih odbora i novi članovi partije, koji su animirani u posljednjem periodu.
Osim “Izvještaja” o dešavanjima u visočkoj A-SDA koji je podnio Refik Kurgaš, na istom sastanku je izabrano “Povjereništvo” sa zadatkom da poduzme aktivnosti na konsolidaciji članstva i mjesnih odbora, animiranju novih članova i formiranja mjesnih odbora gdje još nisu formirani, te preduzimanja aktivnosti na pripremi izbora na općinskom nivou.
“Povjereništvo” A-SDA Visoko:
Refik Kurgaš
Jakup Ramović
Admir Fejzić
Muhamed Očuz
Nermin Ahmić
Sakib Porča
Džemail Silajdžić
Mufid Bečarević
Nihad Dokso
Elvir Akšamović

A-SDA Visoko

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close