A-SDA: Mujezinović Almaida – Uticaj carinske, poreske i fiskalne politike na BiH privredu

Mujezinović Almaida – Kandidat A-SDA BiH za Zastupnički Dom Parlamenta FBiH

Sadašnji politički odnosi,i uspostavljeni standardi ponašanja vladajućih aktera na političkoj sceni u BiH su neprimjereni i neodrživi.Traženja stranačkih pripadnosti kao preduslova za ostvarivanje bilo kakvih prava, od zaposlenja do pružanja ljekarskih usluga, kao i javno i drsko demonstriranje oholosti, i spremnosti na zaobilaženje Zakona, radi ostvarivanja stranačkih želja kao i vlastitog interesa u potpunosti uništavaju BiH društvo, ekonomiju kao i samu državu BiH.
Uvjerenja sam, da je prosperitetna budućnost ove zemlje moguća jedino, ako se na prvo mjesto stave poduzetni ljudi ćiji jedini moto je rad…rad… i samo rad, red i disciplina.
Samo tako možemo se izboriti za BiH, kao zemlju koja će u budućnosti sve manje ovisiti od kredita,donacija,pomoći drugih zemalja i međunarodnih organizacija.Pozivanje MMF-a, kao spasioca države je samo alibi za kukavičluk vlasti i izraz nesposobnosti da se suoče sa nužnim i dramatičnim reformama kako u društvenom tako u političkom i ekonomskom sektoru.
Privreda je potpuno ignorirana a tretira se kao „protočni bojler“od koga svi uzimaju a ništa ne daju. Ovo kažem iz ličnog iskustva jer sam privrednik više od 20.godina i radim na poslovima carinskog posredovanja u međunarodnoj špediciji,u vezi sa uvozom,izvozom i tranzitom roba, i na izvoru sam informacija,koji su to problemi na koje nailaze naši privrednici.
To su prije svega institucije, koje zbog svoje kompleksnosti i neadekvatnog birokratskog aparata različito tumače zakonske propise.
I pored postojanja zakonskih rješenja,nemogućnost provođenja istih jer se ljudski faktor nameće kao glavna barijera i problem u svemu tome.

Vrlo često nailazimo na propise koji nisu harmonizirani ni na samoj teritoriji BiH, tako da unutar jednog carinskog područja imamo različite pristupe istim Prilikom uvoza i izvoza roba javljaju se učestale situacije kada institucije zadužene za certifikaciju proizvoda nisu efikasne i tu nastaje problem za izvoznike odnosno proizvodne kompanije koje većim dijelom treba da održavaju razvoj bih ekonomije.
Sa druge strane dozvoljava se uvoz roba i usluga koje nisu adekvatno certificirane i na taj način ugrožava se domaća privreda i običan građanin kao potrošač. Biznis se zasniva uglavnom na uvozu jeftinih roba (tekstil) saradnjom sa carinom i političkim strukturama na beneficiranim pozicijama u društvu a na na realnim ekonomskim parametrima.
U provedbi unilateralnih i bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA,SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU SA EU,SPORAZUM SA REPUBLIKOM TURSKOM I DRUGIM ZEMLJAMA gdje su izričito zabranjeni preferencijalni statusi za proizvode koji su visoko subvencionirani od strane zemalja izvoznica isti se prihvataju i slobodno plasiraju na tržište BiH bez carinskih i drugih dadžbina što direktno dovodi u nepovoljan položaj poljoprivredne proizvođače, jer subvencije u tim državama su jako visoke za razliku od subvencija u BiH koje su najniže u EVROPI.
Zabrinjavajući je trend smanjenja poreznih obveznika uz istovremeni rast poreskih ovisnika. Takav trend je naravno dugoročno neodrživ. Da bi se sve to promjenilo i krenulo nabolje potrebna je odlučna politička volja. Potrebni su ljudi koji imaju jasan cilj i viziju kako se uhvatiti u političku i institucionalnu borbu protiv ekspanzije političkog licemjerja,nesavjesnog,neintelektualnog,nestručnog,neodgovornog pristupa krucijalnim pitanjima koja se tiču svih nas.
Neophodno je napomenuti i postojanje velikog broja neevidentirane i neregistrovane ekonomije. To su aktivnosti koje se prikrivaju radi utaje poreza. Ako vlast neracionalno troši novac poreskih obveznika rasti će sklonost sivoj ekonomiji.
Vlast treba da stimuliše građane i preduzeća da više posluju u formalnom sektoru a to je jedino moguće ako sama sebe preispita koliko je demokratska, da li ima viziju razvoja društva,da li nudi kvalitetne i jeftine usluge i dali je spremna i časna da racionalno troši javni novac.
Najveća zastupljenost sive ekonomije jeste u trgovini bilo vanjskoj ili unutrašnjoj. Rješenje za ovaj problem treba da bude u bezuslovnom jačanju graničnih organa i stavljanje pod kontrolu svih nelegalnih graničnih prelaza kojih je još uvijek veliki broj.
Treba napomenuti da je od velikog značaja i rad svih inspekcijskih službi kao i uzeti u obzir da treba raditi na uvezanosti i koordinaciji rada kantonalnih i federalnih organa i njihovo povezivanje sa organima iz RS i Brčko Distrikta.
Poreski sistem kao najznačajnija oblast privredne regulative svojom neefikasnošću utiče na jačanje sive ekonomije. Visoke stope poreza i doprinosa na lična primanja predstavljaju glavni podsticaj za skrivanje prihoda. Veći poreski tereti imaju za posljedicu i veći obim sive ekonomije.
Potrebno je nastaviti reforme u oblasti direktnog oporezivanja u cilju postizanja većeg stepena harmonizacije poreznog zakonodavstva. Cilj predložene poreske reforme i njeno ubrzano provođenje stimulisalo bi investicije , proizvodnju i izvoz a destimulisalo javnu potrošnju i uvoz. Na ovaj način bi se ublažila glavna makroekonomska neravnoteža BiH privrede,visoke stope nezaposlenosti i visokog spoljnotrgovinskog deficita.
Poreska reforma treba da se provede istovremenim smanjenjem poreza i doprinosa na lična primanja zaposlenih i povećanjem minimalne cijene rada što bi stimulisalo dalje zapošljavanje u privrednom sektoru i obezbijedilo nesmetano punjenje svih javnih fondova kao i stvorilo povoljan ambijent za domaće i strane investicije.
Stopu poreza na dobit koja je sada 10% potrebno je povećati jer je najniža u Evropi sa istovremenim omogućavanjem da se isti porez može investirati u proizvodne investicije bez obaveze plaćanja istog državi.
Sve ove mjere će se pozitivno reflektovati i na građane gdje će doći do povećanog zapošljavanja, redovnog primanja plata,penzija i ostalih socijalnih i nesocijalni primanja iz buđeta federacije i kantona a samim tim i zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

K O R U P C I J A !
Korupcija takođe nameće značajne ekonomske troškove firmama i usporava proces ukupnog ekonomskog razvoja. Korupcija uzrokuje ugrožavanje povjerenja u demokratiju,narušavanje unutarnjeg tržišta,odvraćanje stranih ulaganja,oduzimanje poreznih prihoda javnim institucijama, te olakšava djelovanje organiziranih kriminalnih skupina.
Neophodno je preduzeti snažne sistemske mjere na njenom suzbijanju i iskorjenjivanju.
Mi želimo sve svoje snage usmjeriti na ekonomiju a time i povećanje kvaliteta življenja građana BiH .Sve dok državni aparat sa svojom ogromnom administracijom i nametima bude gušio privredni sektor , BiH u ekonomskom smislu neće moći napredovati niti će postati stabilna i prosperitetna država.
Mi podržavamo sve pozitivne promjene u društvu koje su usmjerene na unapređenje poslovnog okruženja BiH.

Autor:
Mujezinović Almaida – Kandidat A-SDA BiH za Zastupnički Dom Parlamenta FBiH

A-SDA ZDK

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close