9. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Danas je u velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 10 sati, održana 9. sjednica Općinskog vijeća Visoko.
Kao što se moglo očekivati – sve predložene odluke dobile su podršku vijećnika, uz evidentno nastojanje opozicionara da “ostave traga” u Zapisniku ove sjednice.
Izlišno je, nadasve  bespotrebno komentirati rad današnje sjednice Općinskog vijeća Visoko. Uz konstataciju da se vladajuća SDA koristi, i manevriše, u granicama izbornih i koalicionih okvira.
Ako opozicijski vijećnici zaslužuju pažnju, treba se naglasiti a zašto ne i pohvaliti rad Dejana Šćepanovića. Njegovi prijedlozi su imali smislenu i svrsishodnu vrijednost, a da isti nisu ozbiljno ni shvaćeni.

Teško se oteti dojmu, da je evidentno kako nemamo političkih partija u Visokom. I pored činjenice da je na današnjoj sjednici bilo odluka koje su vrijedne pažnje cjelokupne javnosti – niti jedna partija nije se “presicom” ili saopštenjem, prije sjednice oglasila s ciljem da javnosti obrazloži valjanosti ili manjkavosti odluka koje će se usvojiti. Sve se svede na individualne istupe vjećnika za koje se može sumnjati kako “vode svoju ličnu politiku”.

KRITIZIRANJE vladajuće garniture na mahalaškom principu  i hipotetičkim sumnjama nije POLITIKA koja može donijeti društvenu korisnost, a još manje ozdravljenje političkog miljea u Visokom.

“Prodavanje pameti” u stilu Derviševića ili Frljka, jednostavno je SRAMOTAN čin – nedostojan političkog i društvenog značaja zvanja VIJEĆNIK.
Dušebrižje nije politički mehanizam djelovanja.

Hvaliti ili kritikovati prijedloge vladajuće političke garniture u Visokom, bio je i ostaće legalan i legitiman čin svih aktera društvene zbilje. Međutim, nije pažnje vrijedno KRITIZERSTVO pojedinih vijećnika, koji samo na taj način pokazuju koliko ne vladaju mehanizmima političkog djelovanja, i koliko su lično (ne) informisani, odnosno “plitko posađeni”.

Vladajuća garnitura ima dovoljno referentnih pokazatelja zbog kojih zaslužuje kritičko propitivanje. Ima i pokazatelja koji zaslužuju afirmativan komentar. Ima i onih koji ostavljaju prostora za svakojaku sumnju. No, stjecanjem izbornog legaliteta i legitimiteta, svima je bilo jasno da nismo dobili SVEZNADARE i ČAROBNJAKE, koji će znati i umjeti (iz prva – na prvu) pogađati najbolje rezultate, i postizati maksimum društvene korisnosti.

Kako su političke partije osnovica kreiranja političkog ambijenta, a više nego evidentno je da se iste ne oglašavaju poslije izbornih kampanja, s pravom se nameče pitanje tko to PROIZVODI “ublehašku politiku” u Visokom.
Da li novinari (mediji) koji dozvole sebi luksuz promišljanja ( pa makar bio i nakaradan) ili političke partije koje funkcionišu samo u izbornim kampanjama, svake druge godine po par mjeseci – a potom se pretvaraju u društva JEDNIH ( a dodaću, i istih) lica.
Gdje nestane taj silni kreativni kadar, visokoobrazovana mladež koja bi trebala imati urođen KRITIČKI DISKURS – mladalački instikt za relativiziranjem svega i svačega.

No, završimo ovaj izvještaj s D n e v n i m   r e d o m 9. sjednice OV Visoko:

1. Izvodi iz zapisnika sa 7. i 8. sjednice Općinskog vijeća Visoko
2. Vijećnička pitanja i inicijative
3. Prijedlozi odluka o dodjeli priznanja općine Visoko za 2013. godinu

IZVJESTILAC: Mirza Omanović, predsjednik Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih događaja i ličnosti

4. Prijedlog smjernica reforme javnog sektora općine Visoko

IZVJESTILAC: Općinska načelnica

5. Prijedlog odluke o izmjeni namjene i sadržaja dijela prostora Regulacionog plana „Prijeko”

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

6. Prijedlog odluke o izgradnji, upravljanju, korištenju, zaštiti i održavanju mjesnih vodovoda

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

7. Prijedlog odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Bunar Radinovići” općina Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

8. Prijedlog odluke kojom se daje ovlašćenje Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o zakupu općinskih poslovnih prostora

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

9. Prijedlog rješenja o dodjeli zemljišta neposrednom pogodbom Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo – Direkcija Zenica

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

10. Prijedlozi rješenja o dodjeli zemljišta u svrhu legalizacije izgrađenih objekata u naselju Šareni Hanovi

IZVJESTILAC Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

11. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Visoko

IZVJESTILAC Džemil Halilović, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

12. Prijedlog odluke o potvrđivanju izbora predsjednika savjeta mjesnih zajedniza Topuzovo Polje i Željeznička Stanica

IZVJESTILAC Edina Ahmetović, pomoćnica načelnice

13. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

14. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko, na kraći period

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

15. Prijedlog odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove „Dom zdravlja“ Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

16. Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

17. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Općinske izborne komisije Visoko

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

18. Prijedlog odluke o otkupu udjela u kapitalu Društva “Visokogas” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti JKP Gradska Groblja Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

20. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Visoko za period  I – VI 2013. godine sa realizacijom zaključaka Općinskog vijeća

IZVJESTILAC: Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća

21. Informacija o stanju i poslovanju privrede na području općine Visoko u 2012. godini, sa posebnim osvrtom na stanje poljoprivredne proizvodnje i oblast zapošljavanja, sa planom aktivnosti na stvaranju mogućnosti za porast broja zaposlenih na području općine Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

22. Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva na području općine Visoko

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

23. Informacija o socijalnom stanju stanovništva općine Visoko

IZVJESTILAC Fehim Memić, pomoćnik načelnice

24. Informacija o status preduzeća “Sebilj” d.d. Visoko

IZVJESTILAC Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close