700 pripadnika OS BiH i EUFOR-a pomaže u saniranju posljedica od poplava

Jedinice Oružanih snaga BiH danas su zajedno sa pripadnicima EUFOR-a iz sastava oružanih snaga Austrije, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske i Republike Slovenije, počele vježbu „Zajednički napor 2014“ u okviru koje su na terenu počele intenzivne aktivnosti u zoni operacija.

Vježbom „Zajednički napor 2014“ Oružane snage BiH odlučno, požrtvovano i u punom kapacitetu nastavljaju rad na sanaciji posljedica od poplava, navode iz Ministarstva odbrane BiH.

Ministar Osmić istakao je da su Oružane snage BiH spremne da „odlučno, hrabro i požrtvovano, nastave započete aktivnosti na pomoći ugroženom stanovništvu. Ova vježba, u kojoj učestvuju i pripadnici EUFOR-a, je i potvrda naše želje da svim raspoloživim resursima aktivno učestvujemo u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu.“

Jedinice Oružanih snaga BiH su ljudstvom i mehanizacijom na području Šamca, Orašja i Bijeljine. Radi se na dekontaminaciji terena, putne komunikacije se uređuju u Željeznom Polju i Topčić polju, u Šekovićima se sanira most, a kod Srebrenika se izvode radovi na regulaciji toka rijeke Tinje.

Direktno na terenu je angažirano oko 600 pripadnika OS BiH,  80 motornih vozila i 12 inženjerijskih mašina.

Istovremeno, izvodi se kampanja deminiranja u Porebricama, Kozlovcu, Kazanima kod Kalesije, a u Žepču je angažiran Tim za prikupljanje neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS). U općini Sapna se vrši dostavljanje vode, u Odžaku i Šamcu se vrši odvoženje krutog otpada, a u Orašju se radi i na sanaciji kasarne „Sinovi Posavine“ . Također, specijalizirani timovi provode mjere uzimanja uzoraka vode i DDD mjere.

Komandant 5.pbr. OS BiH i direktor vježbe „Zajednički napor 2014.“, brigadir Kenan Dautović kazao je da će se ovakve aktivnosti nastaviti i da se kredibilnim aktivnostima što više pomogne civilnim organima i stanovništvu u otklanjanju posljedica velike katastrofe koja je zadesila veći dio BiH” – navodi se u saopćenju MO BiH.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close