ZDK: 70% krivičnih djela se kvalifikuje za ‘rad za opšte dobro na slobodi’

Ministrica za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona, Romana Brkić, održala je jučer sastanak sa načelnicima općina, direktorima javnih preduzeća i javnih ustanova sa područja ZDK, u vezi sa spremnošću ovog ministarstva da podrži implementaciju projekta „Primjena rada za opšte dobro na slobodi na području Zeničko-dobojskog kantona“.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici konsultantske kuće Lucid Linx d.o.o. Sarajevo, čiju je implementatorsku ulogu u projektu podrške kantonima u primjeni rada za opšte dobro odobrila Ambasada Velike Britanije u BiH.

Danas je istaknuto kako je čak 70 posto izrečenih zatvorskih kazni na području Federacije BiH, moguće izdržati primjenom ovog modela krivične sankcije, koji se tokom proteklih godinu dana, provodi tek u Unsko-sanskom i Sarajevskom kantonu, iako zakonska osnova za to postoji već nekoliko godina. U Zeničko-dobojskom kantonu uskoro će svjetlo dana ugledati registar poslodavaca koji će omogućiti izdržavanje kazne ovoga tipa, kako bi se mjera rada za opšte dobro mogla početi primjenjivati od 1. marta.

– U periodu primjene Zakona o radu za opšte dobro, u Sarajevskom i Unsko-sanskom kantonu, ova mjera je izrečena za 66 prekršilaca manjih krivičnih djela, poput šumskih krađa. Radi se o osobama starosti između 20 i 30 godina, među kojima je jedan broj pronašao trajno zaposlenje kod onih poslodavaca koji su im omogućili izdržavanje ove kazne. Kada bi se rad za opšte dobro na slobodi primjenjivao na području cijele Federacije BiH, tokom jedne godine država bi sa oko 3.5 hiljade osuđenika na zatvorsku kaznu kraću od jedne godine, ‘uštedjela’ oko pola miliona konvertibilnih maraka, – istakla je ovom prilikom Sedžida Tulić, koordinarorica projekta „Primjena rada za opšte dobro na slobodi na području Zeničko- dobojskog kantona“.

-Našem pozivu se odavalo devet općina i mi smo veoma zadovoljni odvijanjem procesa u zaživljavanju izricanja alternativnih krivično-pravnih sankcija. U narednim danima će biti upriličeno potpisivanje ugovora sa većim brojem poslodavaca, čime će biti omogućeno izvođenje obuke povjerenika, koji će zajedno sa službenikom Ministarstva biti zaduženi za neposrednu primjenu “rada za opšte dobro na slobodi”. Nakon formiranja listi poslodavaca i obuke povjerenika, bit će ispunjeni svi uslovi za realizaciju ovoj projekta. Ministarstvo za pravosuđe i upravu će obavijestiti sudove da mogu početi sa izricanjem ove alternativne krivično-pravne sankcije, – istakla je ministrica pravde ZDK, Romana Brkić.

Većina potencijalnih poslodavaca koji su prisustvovali današnjem sastanku izrazila je pozitivno mišljenje o ovom modelu sankcije u krivičnom zaknodavstvu.

rtvze.ba

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close