Visoko

7. sjednica Općinskog vijeća Visoko 21.04.2017.

Obavještava se javnost da će se 7. sjednica Općinskog vijeća Visoko (saziv 2016 – 2020. godina) održati:

21.04.2017. godine (petak) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati, sa slijedećim:

D N E V N I M R E D O M

1. Izvod iz zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Visoko

2. IzvještajoizvršenjubudžetaOpćineVisokoza 2016. godinu
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

3. Izvještaj o radu javnih ustanova u 2016. godini,sa planom i programom rada javnih ustanova i finansijskim planom za 2017. godinu
– Izvještaj o radu upravnih odbora javnih ustanova u 2016. godini

JU “Dom zdravlja” Visoko,

JU “Gradska biblioteka” Visoko,

JU “Zavičajni muzej” Visoko,

JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko,

JU “Centar za kulturu i edukaciju” Visoko,

JU “Centar za socijalni rad” Visoko,

JU “KSC Mladost” Visoko.

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice, predsjednici upravnih i nadzornih odbora i direktori javnih ustanova

4. Izvještaj o radu Zdravstvenogsavjeta općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice

5. Informacija o socijalnom stanju stanovništva na području općine Visoko
IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica načelnice u saradnji sa JU “Centar za socijalni rad” Visoko

6. Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti
– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o kupovini parcele k.č.br. 858/3 KO Goduša, u svrhu izgradnje rezervoara mjesnog vodovoda „Kučetine“ u MZ Goduša

– Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Općinskoj načelnici za zaključenje ugovora o uspostavi prava služnosti puta na k.č.br. 1433 i k.č.br. 1434 KO Visoko u korist k.č.br. 1221 KO Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica načelnice

7. Vijećnička pitanja i inicijative

Uz poziv za sjednicu dostavljaju vam se materijali za predloženi dnevni red.

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulasku u salu.

Molim Vas da sjednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju spriječenosti da obavijestite sekretara Općinskog vijeća Visoko, na telefon broj 032/732-502.

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, s.r.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close