ŠEST nacionalnih spomenika u Visokom

Veliki broj građana nije siguran po pitanju nacionalnih spomenika kulture u Visokom. U ovom izvještaju donosimo precizne podatke sa službene stranice Komisije za Očuvanje Nacionalnih Spomenika BiH.

1. Mile, arheološko područje – Krunidbena i grobna crkva bosanskih kraljeva, Arnautovići

2. Praistorijsko naselje na lokalitetu Okolište u naseljima Okolište i Radinovići, arheološko područje

3. Stari grad Visoki, historijsko područje

4. Crkva sv. Prokopija, graditeljska cjelina

5. Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom, graditeljska cjelina

6. Samostan Sv. Bonaventure sa pokretnim naslijeđem, graditeljska cjelina 

www.magazinplus.eu

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close