45 godina od najveće rudarske nesreće u Brezi: Život je izgubilo 50 rudara

Brezanski rudari jučer su obilježili 45 godinao od najveće nesreće koja je zadesila ovaj rudniku u više pd 100 godina njegovog postojanja,  kada je život izgubilo 50 rudara zbog eksplozije metana u rudarskoj jami, piše bh. novinska agencija Patria.

Na dan 14. marta 1970. godine u 7:55 sati u Jami “Sretno” dogodila se eksplozija metana koja je ovaj gradić zavila u tugu. Mehaničko razaranje, toplotno djelovanje i ugljenmonoksid zahvatili su ljude, objekte i uređaje. U reviru se nalazilo 89 rudara.

Palilac mina Avdo Šabić i revirni nadzornik Bajro Šabić, javili su telefonom da je u jami došlo do požara i da sve gori.
Ova dva radnika su zadobila lakše ozljede, no 50 drugih rudara nisu imali te sreće, piše Patria.

Spisak poginulih brezanskih rudara u nesreći 1970. godine

OSMAN BEGANOVIĆ, sin Omera, kopač u jami, rođen 1943. godine. U Rudniku radio sedam godina i 24 dana.ĆAZIM MUSTAFIĆ, sin Hasana, kopač u jami, rođen 1938. godine. U Rudniku radio devet godina, pet mjeseci i 28 dana.ČEDOMIR JOKSIMOVIĆ, sin Novice, električar, rođen 1951. godine. U Rudniku radio šest mjeseci i 26 dana.
SULEJMAN OČUZ, sin Alije, vozač-utovarač, rođen 1915. godine. U Rudniku radio 22 godine, deset mjeseci i 17 dana.ILIJA GALVENDEKlĆ, sin Riste, pomoćni kopač, rođen 1932. godine. U Rudniku radio deset godina, šest mjeseci i 17 dana.SULEJMAN KADRIĆ, sin Alije, pomoćni kopač, rođen 1943. godine. U Rudniku radio sedam godina, devet mjeseci i 29 dana.
MILENKO ŠILJAK, sin Novice, bravar, rođen 1940. godine. U Rudniku radio deset godina, šest mjeseci i 17 dana.ĐORĐO GOGIĆ, sin Vidoje, vozač-utovarač, rođen 1943. godine. U Rudniku radio jednu godinu, sedam mjeseci i osam dana.OSMAN LEPARA, sin Salke, bravar, rođen 1947. godine. U Rudniku radio dvije godine, pet mjeseci i 28 dana.
HAMDIJA SMAILBEGOVIĆ,
sin Alije, električar, rođen 1935.
godine. U Rudniku radio dvanaest godina, jedan mjesec i deset dana.
FAHRUDIN KAMENJAŠ, sin
Huse, vozač-utovarac, rođen 1947. godine. U Rudniku radio jednugodinu, pet mjeseci i sest dana.
RELJA JOŠILO, sin Jove, strojar, rođen 1930. godine. U Rudniku radio 16 godina, jedanaest mjeseci i 28 dana.
ZEJNIL ADILOVIĆ, sin Zahida, strojar, rođen 1939. godine. U Rudniku radio pet godina i četiri mjeseca.IVAN POPOVIĆ, sin Avgusta,
kopac, rođen 1944. godine. U Rudniku radio šest godina, devet mjeseci i 14 dana.
RASIM OMERHODŽIĆ, sin
Mehe, kopač, rođen 1942. godine. U Rudniku radio šest godina, dva mjeseca i jedan dan.
HAMID SMAJIĆ, sin Rame, vozač-utovarač, rođen 1937. godine. U Rudniku radio devet godina, pet mjeseci i jedan dan.OSMAN ALIŠANOVlĆ, sin Osmana, kopač, rođen 1940. godine. U Rudniku radio osam godina, cetiri mjeseca i četiri dana.ŠERIF VELIĆ, sin Avde, kopač, rođen 1937. godine. U Rudniku radio trinaest godina, sest mjeseci i 21 dan.
HASAN KADRIĆ, sin Ibre, vozač-utovarač, rođen 1926. godine. U Rudniku radio pet godina, trimjeseca i 23 dana.BAJRO MURATOVIĆ, sin Hamida, kopač, rođen 1932. godine. U Rudniku radio šesnaest godina, pet mjeseci i 18 dana.RAMIZ RAMIĆ, sin Atifa, vozač-utovarač, rođen 1941. godine. U Rudniku radio sedam godina, pet mjeseci i 19 dana.
AHMED SIROTANOVIĆ, sin Arifa, smjenski nadzornik, rođen 1922. godine. U Rudniku radio osamnaest godina, četiri mjeseca i 29 dana.RAGIB KADRIĆ, sin Šefke, kopač, rođen 1933. godine. U Rudniku radio četrnaest godina, tri mjeseca i 11 dana.FADIL KALOTA, sin Ibrahima,
bravar, rođen 1943. godine. U Rudniku radio šest godina, jedan mjesec i šest dana.
SALIH ŠEČERBAJTAREVIĆ,sin Muhameda, pomoćni kopač, roden 1944. godine. U Rudnilku radio četiri godine, jedanaest mjeseci i 28 dana.AHMED HANDŽIĆ, sin Mehe, vozač-utovarač, rođen 1949. godine. U Rudniku radio jedan mjesec i 19 dana.PERO KAPETANOVIĆ, sin Luke, pomoćni kopač, rođen 1929. godine. U Rudniku radio petnaest godina, sedam mjeseci i 12 dana.
REFIK KALJUN, sin Mešana, vozač-utovarač, rođen 1948. godine. U Rudniku radio dvije godine, pet mjeseci i 26 dana.MUHAMED MAHMUTOVIĆ,sin Bajre, vozač-utovarač, rođen 1951. godine. U Rudniku radio sedam mjeseci i 25 dana.HASAN GANIĆ, sin Muhameda, vozač-utovarač, rođen 1939. godine. U Rudniku radio dvanaest godina, sedam mjeseci i 19 dana.
ATIF HUSIĆ, sin Ibre, vozač­utovarač, rođen 1927. godine. U Rudniku radio trinaest godina, pet mjeseci i 19 dana.SEJFO MUJAGIĆ, sin Arifa, vozač-utovarač, rođen 1924. godine. U Rudniku radio šest godina, devet mjeseci i 18 dana.NIKOLA ČURČIJA, sin Drage, kopač, rođen 1939. godine. U Rudniku radio četiri godine, jedanaest mjeseci i tri dana.
MARKO MATIĆ, sin Franje, strojar, rođen 1941. godine. U Rudniku radio pet godina, osam mjeseci i 14 dana.MUHAMED HODŽIĆ, sin Salke, pomoćni kopač, rođen 1937.godine. U Rudniku radio devet godina, osam mjeseci i jedan dan.ABID ABADŽIJA, sin Sulje, pomoćni kopač, rođen 1939. godine. U Rudniku radio osam godina, sedam mjeseci i pet dana.
HAMID JUSIĆ, sin Ahmeda, vozač-utovarač, rođen 1949. godine. U Rudniku radio jednu godinu, dva mjeseca i osam dana.OSMAN ZAHIROVlĆ, sin Ramiza, vozač-utovarač, rođen 1947. godine. U Rudniku radio jednu godinu, pet mjeseci i 29 dana.RATKO ĐURĐIĆ, sin Milene, pomoćni kopač, rođen 1941. godine. U Rudniku radio pet godina i 23 dana.
HUSNIJA HASANSPAHIĆ,sin Osmana, vozač-utovarač, rođen 1944. godine. U Rudniku radio šest godina i 19 dana.ŠEFIK OMERHODŽIĆ, sin Derviša, palilac mina, vođa čela, rođen 1938. godine. U Rudniku radio sedam godina, devet mjeseci i 12 dana.OBREN ĐURĐIĆ, sin Lazara, kopač, rođen 1935. godine. U Rudniku radio jedanaest godina, pet mjeseci i 23 dana.
HAMDIJA ŠEHIĆ, sin Salke,vozač, rođen 1940. godine. U Rudniku radio jednu godinu, pet mjeseci i 22 dana.AHMED JUSIĆ, sin Sulje, vozač-utovarač, rođen 1942. godine. U Rudniku radio sest godina, devet mjeseci i deset dana.HAZIM TATAR, sin Osmana, kopač, rođen 1931. godine. U Rudniku radio devetnaest godina, sest mjeseci i 18 dana.
RAMIZ HARBINJA, sin Rašida, vozač-utovarač, rođen 1948. godine. U Rudniku radio jedan mjesec i dvanaest dana.TEUFIK SIJERCIĆ, sin Hasana, pomoćni kopač, rođen 1936. godine. U Rudniku radio trinaest godina, četiri mjeseca i tri dana.IBRAHIM SOFTIĆ, sin Huse, kopač, rođen 1940. godine. U Rudniku radio devet godina, deset mjeseci i 22 dana.
RAŠID DERVIĆ, sin Ibrahima, kopač, rođen 1947. godine. U Rudniku radio jednu godinu, pet mjeseci i 23 dana.SAFET MEMIĆ, sin Huse, bušač, rođen 1933. godine. U Rudniku radio četrnaest godina, jedanaest mjeseci i 24 dana.

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close