4. sjednica Općinskog vijeća Visoko

Četvrta sjednica Općinskog vijeća Visoko počela je danas u Velikoj sali Općine Visoko u 10 sati. U radu sjednici učestvuju Općinski vjijećnici i Općinska načelnica sa svojim pomočnicima, zastupnici u Parlamentu FBiH i ZDK sa područja Općine Visoko kao i predstavnica Terenskog ureda OSCE-a u Zenici. Dnevni red 4. sjednice OV Visoko je jednoglasno usvojen kao i prva tačka dnevnog reda Izvod iz zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Visoko. Vijećnici nisu imali primjedbi na prvu tačku nakon čega su uslijedila vijećnička pitanja i incijative sa predhodne sjednice. Između ostalog vijećnici će danas razmatrati i sljedeće tačke:

– Prijedlog odluke o izmjeni namjene dijela prostora Urbanističkog plana grada Visoko,

– Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana za urbano područje općinskog centra Visoko,

– Prijedlog odluke o visini naknade za održavanje zajedničkih dijelova i uređaja zgrade za 2013. godinu,

– Prijedlog odluke o visini prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne površine stambenog prostora na području općine Visoko za 2013. godinu,

– Prijedlog odluke o raspisivanju izbora za članove savjeta u mjesnim zajednicama općine Visoko,

– Prijedlog odluke o imenovanju Komisije za sprovođenje izbora u mjesnim zajednicama općine Visoko,

– Prijedlog odluke o osnivanju Zdravstvenog savjeta općine Visoko,

– Prijedlog rješenja o konačnom imenovanju Upravnog odbora JU “Dom zdravlja” Visoko,

– Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

– Informacija o stanju privrednog i opšteg kriminaliteta i javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja u 2012. godini.

(Amra čebira – radioq.ba)

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close