Visoko

23. sjednica Općinskog vijeća Visoko 31.10.2018.

Na osnovu člana 166. Poslovnika Općinskog vijeća Visoko („Službeni glanik općine Visoko”, broj: 07/08, 06/11 i 02/14), a u smislu odredbi o javnosti u radu, Općinsko vijeće Visoko izdaje:

 

O B A V I J E S T

Obavještava se javnost da će se 23. sjednica Općinskog vijeća Visoko

(saziv 2016 – 2020. godina) održati:

31.10.2018. godine (srijeda) u Velikoj sali Općine Visoko, sa početkom u 16 sati.

sa slijedećim:

D N E V N I M   R E D O M

1.      Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Visoko

 

2.    Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o  organizaciji i sigurnosti saobraćaja na cestama na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Emir Fejzović, pomoćnik Općinske  načelnice

 

3.     a) Nacrt odluke o zaštiti izvorišta vode za piće “Vijer 2” – Visočki vodovod   

      b) Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite i zaštitne mjere izvorišta “Vijer 2”općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP   “Visoko” d.o.o. Visoko

 

4. a) Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine    

        njive” i vodozaštitnim  zonama općine Visoko

    b) Nacrt odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta “Vrutak”  i “Šećine    

        njive”općine Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice, Edina Ferizović, pomoćnica Općinske načelnice i predstavnik JKP  “Visoko” d.o.o. Visoko

 

5.       Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnik Općinske  načelnice

 

6.      Nacrt odluke o provođenju Regulacionog plana “Centar 3-l” Visoko

IZVJESTILAC:Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

7.        Nacrt  odluke o nazivima ulica  i poslovnih zona na području općine Visoko

IZVJESTILAC: Nidžara Hadžiomerović, pomoćnica Općinske  načelnice i Zekija Omerbegović, sekretar Općinskog vijeća Visoko

 

8.      Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na vansudsku nagodbu

IZVJESTILAC: Melina Travančić Hodžić, Općinski pravobranilac

 

9.      Informacija o  stanu sporta i sportskih objekata na području općine Visoko u 2017. godini

IZVJESTILAC: Edina Ferizović, pomoćnica Općinske  načelnice

 

10.   Razmatranje poziva o sazivanju I vanredne sjednice Skupštine udjeličara JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

IZVJESTILAC: Suada Koljenović, predstavnik Općine u Skupštini JP “Veterinarska stanica Visoko” d.o.o. Visoko

 

11.    Vijećnička pitanja i inicijative

Materijal za 23.sjednicu OV Visoko možete preuzeti na ovom linku:

https://www.dropbox.com/sh/fmvnqdsivt6ad53/AADJNw3Cz4P6Vzm4-QN9mbela?dl=0

Istovremeno se obavještava javnost da će se održati i sjednice radnih tijela Općinskog vijeća koje će razmatrati materijale iz svoje nadležnosti po utvrđenom dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća, kako slijedi:

Red. br.

Komisija

Datum

Vrijeme

1.

Komisija za društvene djelatnosti

29.10.2018.

15:30

2.

Komisija za statut i propise

29.10.2018.

16:00

3.

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

30.10.2018.

15:30

 

Napomena: Molim Vas da poštujete utvrđeni raspored sjedenja u sali Općinskog vijeća Visoko kao i da se blagovremeno prijavite i evidentirate kod ulaska u salu.

 

 

PREDSJEDAVAJUĆI

Općinskog vijeća Visoko

Bajro Fejzić, prof.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close