Kultura

23. godišnjica od zločina HVO-a u Kiseljaku

DVADESET I TRI GODINE OD STRAŠNOG ZLOČINA HVO-a U DŽEMATU   HAN PLOČE – KISELJAK

 

 

Naime, u junu 1993. godine, komanda HVO-a u Kiseljaku je postavila ultimatum o bezuslovnoj predaji cjelokupnog muslimanskog stanovništva i pripadnika ARBiH, koji su se nalazili u selima Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići. U to vrijeme, u ovim selima je živjelo preko 1000 muslimana, što mještana, što raseljenih osoba protjeranih od strane srpske vojske. Nakon što na ultimatum nije odgovoreno, sve elitne i većina ostalih jedinica HVO-a stacioniranih u Kiseljaku i Kreševu, napale su ova sela i savladale otpor malog broja pripadnika ARBiH koji su se zatekli u selima. U ovom napadu  učestvovale su i jedinice srpske vojske, iz pravca Rakovice,  koje su pomogle da se ova sela definitivno očiste od muslimanskog stanovništva.

Nakon što su savladale otpor, i ušle u sela, jedinice HVO-a su za samo nekoliko dana počinile stravične zločine:

  • zarobljeno je i ubijeno 78 osoba, od kojih su večina bili civili – stare i iznemogle osobe, teški invalidi, žene, pa čak i djeca od 13 godina, a sa njima je bio i imam ovog džemata Omer ef. Drkić.
  • zarobljeno je i odvedeno u logore u Kiseljaku preko 400 osoba, gdje je večina tučena, odvođena na prisilni rad na prvim borbenim linijama i na mnoge druge načine maltretirana
  • u selu Tulica spaljeno je skoro polovina muslimanskih kuća, a selo Grahovci je spaljeno do temelja
  • u selima Tulica i Radanovići su spaljeni mektebi, a na Han Ploči je spaljena džamija.

Poslije zločinačkog poduhvata, komanda HVO-a je angažovala posebnu jedinicu koja je imala za cilj uklanjanje dokaza o zločinu. Sva tijela poubijanih, a koja nisu izgorjela u spaljenim kućama su ukopavana u pojedinačne i grupne grobnice, ili su definitivno uklonjena sa poprišta.

Da su dobro uradili posao, govori činjenica da do danas još nije poznato gdje su ukopani ili sklonjeni ostaci još 36 osoba, među kojima je i mjesni imam Omer efendija. Interesantno je da su neke komšije, a koje su valjda učesvovale u sklanjanju tijela, neposredno nakon povratka najavljivali da će reći gdje su tijela, ali to se do danas nije desilo.

Za ove zločine do sada je sinbolično osuđen samo jedan zločinac. Miroslav Anić – Firga (ratni komadant voda u Specijalnoj jedinici Maturice Hrvatskog vijeća obrane iz Kiseljaka) je na Sudu BiH  priznao krivicu i napravio sporazum sa Tužilaštvom. Zločinac je priznao da je svojom rukom u Grahovcima  ubio 15 muslimana, a veliki broj od njih se i danas vode kao nestali.

Prvostepena presuda suda – pdf

DA SE NE ZABORAVI!

magazinplus.eu

 

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close