-TopSLIDEKultura

2003. – Momir Nikolić osuđen na 27 godina zatvora za Srebrenicu

2003 – Momir Nikolić, prvi je oficir Vojske Republike Srpske koji je priznao krivicu za učešće u ubistvu preko 7.000 Muslimana u Srebrenici u ljeto 1995. godine. Haški tribunal u Hagu mu je izrekao kaznu od 27 godina zatvora.

Dana 2. decembra 2003., Pretresno vijeće je osudilo Nikolića na 27 godina zatvora.

Krivična djela za koja je osuđen:

Progoni na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi (zločini protiv čovječnosti)
• Nikolić je učestvovao u ubistvima hiljada civila bosanskih Muslimana, uključujući muškarce, žene, djecu
i starije osobe.
• Učestvovao je u okrutnom i nečovječnom postupanju prema civilima bosanskih Muslimanima,
uključujući teška premlaćivanja u Potočarima i zatočeničkim objektima u Bratuncu i Zvorniku.
• Terorizirao je civile bosanske Muslimane u Srebrenici i Potočarima.
• Uništavao je ličnu imovinu i predmete koji su pripadali bosanskim Muslimanima.
• Prisilno je premještao bosanske Muslimane iz srebreničke enklave.

DOKUMENT – pdf

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close