20 zakona za plaćanje dadžbina

Privrednici u Bosni i Hercegovini suočavaju se sa ogromnim brojem administrativnih i finansijskih obaveza koje im nameću svi nivoi vlasti od opštinskog do državnog, što svakako utiče na njihov sposobnost da održe i razviju svoju poslovnu djelatnost.

“Privreda BiH nije konkurentna iz više razloga pri čemu su ključni mali broj kvalitetnih proizvoda za plasman na inostrano tržište i neodgovorni odnos vlada prema vlasnicima preduzeća i preduzetnicima”, stoji u analizi opterećenja privrede, koju je izdalo Udruženje poslodavaca FBiH, te se dodaje kako je privreda opterećena mnogim materijalnim i nematerijalnim obavezama.

150 obrazaca

Da bi preduzeće nesmetano obavljalo djelatnost neophodno je da se pridržava preko 20 zakona vezanih za plaćanje raznih fiskalnih i parafiskalnih dadžbina i oko 30 zakona kojima su, ako ih se ne pridržava, predviđene kaznene odredbe. Također, preduzeće je dužno da u toku godine preda preko 150 raznih prijava i obrazaca.

Poslodavci upozoravaju da na konkurentnost naših preduzeća utiče i to što su kamatne stope na kredite duplo veće od kamata u EU, porezi i doporinosi na lična primanja su jednaki ili veći od onih u okruženju, uslovi za dobijanje kredita rigorozni, dok su tarife komunalnih usluga (električna energija, voda, grijanje) za 50 posto skuplje nego za domaćinstva.
Privrednici su također nezadovoljni načinom na koji se provode javne nabavke.  Naime, mnogi ugovorni organi omogućavaju pregled tenderske dokumentacije  isključivo u svojim prostorijama, pa je apsolutno neprimjereno da pojedini potencijalni ponuđači putuju na relaciji Mostar – Bijeljina – Banja Luka – Bihać – Sarajevo i druga mjesta ili da otkupljuju dokumentaciju čija cijena dostiže i do 1.500 KM.

“Takvo ponašanje pojedinih ugovornih organa jasno ukazuje da time favorizuju protežiranog ponuđača i da ih ostali i ne zanimaju. Stav Agencije za javne nabavke i pojedinih ugovornih organa, koji su skloni nezakonitim ponašanjima i koruptivnim radnjama, da je za ugovorni organ bitno da se ne zna koliko i koji će ponuđači stvarno učestvovati u konkretnoj nabavci, krajnje je neprimjeren jer često potencijalni ponuđači koji i otkupe tendersku dokumentaciju ne učestvuju u istoj, pa očito izvjestan problem ostaje unaprijed protežiranom ponuđaču da čini znatno veći napor u pokušajima da izdogovara visine cijena sa znatno većim brojem ponuđača, svakako na štetu javnih sredstava”, stoji u analizi.

Besplatna dokumentacija

Privrednici vjeruju da bi besplatna tenderska dokumentacija pozitivno djelovala i na one potencijalne ponuđače koji žele prije preuzimanja tenderske dokumentacije da pogledaju uslove, a naročito sadržaj robne specifikacije.

Cilj analize opterećenja privrede je prikazati kolika su opterećenja privrede kroz fiskalne i parafiskalne obaveze. Mnoge od njih su opravdane i njihovo ispunjavanje omogućava rad državnih službi koje su neophodne, između ostalog, i za funkcionisanje privrede. Međutim, s druge strane, ova analiza je pokazala i brojna nepotrebna rješenja koja otežavaju poslovanje, a pogoduju nefunkcionalnom birokratskom aparatu.

Oslobođenje

Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close