Kultura

18.12. – Međunarodni dan migranata

18. decembra obilježava se Međunarodni dan migranata,koji jeOpća skupština Ujedinjenih naroda proglasila 2000. godine, na desetu godišnjicu usvajanja Međunarodne konvencije za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih porodica.

Kako je i Bosna i Hercegovina bila zemlja velikih migracija u posljednjih dvadesetak godina, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Služba za poslove sa strancima BiH žele podsjetiti na važnost poštivanja prava i položaja migranata.

Bosna i Hercegovina je uglavnom zemlja tranzita, ali i zemlja destinacije za migrante koji dolaze iz zemalja regije, Turske i Kine. Iako se Bosna i Hercegovina u ovom trenutku ne suočava s povećanim prilivom migranata i izbjeglica, ipak smo svjesni situacije u regiji, posebno u susjednim zemljama koje se kao zemlje tranzita svakodnevno suočavaju sa ulaskom hiljada ljudi na njihovom putu prema državama članicama Evropske unije.

Na putu ostvarivanja osnovnih prava i sloboda, migranti se često susreću sa vrlo krupnim preprekama u rješavanju egzistencijalnih problema i ostvarivanju njihovih prava, prema relevantnim međunarodnim konvencijama i drugim pravnim aktima.

Bosni i Hercegovini predstoji intenziviranje pregovora za pristupanje evroatlantskim integracijama, gdje će se nužno otvoriti pitanje slobodnog kretanja kapitala, roba i usluga, a time i pitanje slobodnog kretanja radne snage.

Za rješenjima svih ovih pitanja potrebno je tragati u okviru evropskih institucija, jer će se jedino na taj način osigurati jednakopravan položaj radnika-migranata koji će se iz Bosne i Hercegovine uključivati u tržište radne snage Evropske unije.

Stoga, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Služba za poslove sa strancima BiH apeluju na sve nadležne institucije, posebno one koje se neposrednije bave pitanjima radnika-migranata, da u svakoj prilici poštuju zakonska i ljudska prava svih radnika-migranata i članova njihovih porodica.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close