-TopSLIDEKultura življenjaLifestyle

“16 dana aktivizma”: Femicid u Bosni i Hercegovini

Svjedočimo povećanom broju ubistava žena

Ovogodišnja globalna kampanja usmjerena je na sprečavanje femicida – fenomena koji označava zločine iz mržnje nad osobama ženskog pola motiviranog spolom žrtve

Kampanja “16 dana aktivizma” protiv rodno zasnovanog nasilja počinje 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Kao i svake godine u proteklih 20 godina, Fondacija „Udružene žene“ pridružuje se globalnoj kampanji obilježavajući značajne datume u tom periodu i ukazujući na postojanje problema nasilja protiv žena. Ovu globalnu kampanju obilježava više od 6.000 nevladinih organizacija u 187 zemalja i koristi se kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Lana Jajčević, pravna savjetnica u Fondaciji „Udružene žene“ rekla je da je prema podacima UN-a 243 miliona žena u svijetu zlostavljano od strane intimnog partnera, a da manje od 40 posto žena koje su doživjele nasilje to i prijavljuju i traže zaštitu iako su države, pa tako i Bosna i Hercegovina, uspostavile brojne mehanizme zaštite žena žrtava nasilja.

„Generalni sekretarijat Ujedinjenih nacija poziva vlade da u nacionalne planove odgovora na nasilje protiv žena uključuju prevenciju i borbu protiv nasilja nad ženama posebno imajući u vidu pandemiju COVID-19 koja je u protekloj i ovoj godini imala značajan uticaj na povećanje broja slučajeva nasilja protiv žena. Ovogodišnja globalna kampanja usmjerena je na sprečavanje femicida – fenomena koji označava zločine iz mržnje nad osobama ženskog pola motiviranog spolom žrtve“, istakla je Lana.

Pojasnila je da se femicidom naročito označavaju i ubistva žena koja su počinjena od strane intimnog partnera žene. Lana ističe da je u BiH u posljednje vrijeme povećan broj ubistava žena počinjenih od strane intimnog partnera. U toku 2021. godine, do 15. novembra, počinjeno sedam femicida, dok je u prethodnim danima zabilježen još jedan slučaj u Zenici” istakla je Jajčević.

Foto: BUKA

Bosiljka Bošnjak, pomoćnica ministra u Ministarstvu porodice, omladine i sporta u Vladi RS, rekla je da je u prvih šest mjeseci ove godine u RS, prema evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova, prijavljeno 450 slučajeva nasilja u porodici, a isto toliko izvještaja dostavljeno je nadležnom tužilaštvu, dok je izvršeno 266 procjena rizika. Nasilju u porodici bilo je izloženo 540 žrtava, odnosno 384 žene i 156 muškaraca.

„Nasilje se najviše manifestovalo kao fizičko nasilje u 258 slučajeva, a kao posljedica nasilja u porodici najveći broj je evidentiran kao tjelesna povreda i to u 214 slučajeva“, rekla je Bosiljka Bošnjak.

Dodaje da je prema evidenciji okružnih tužilaštava, podneseno 85 prijava za nasilje u porodici, a 252 izvještaja su dostavljena MUP-u. Prema ovoj evidenciji, u prvih šest mjeseci ove godine nasilju u porodici je bilo izloženo 287 žrtava, odnosno 223 žene i 64 muškarca, podignute su 62 optužnice, dok su 53 optužnice potvrđene.

Prema riječima Bosiljke Bošnjak, u 90 slučajeva učinioci su muškarci, a žene žrtve, pri čemu najveći broj učinilaca i žrtava ima između 30 i 50 godina.

Amela Bašić Tomić, koordinatorica Sigurne kuće u Banjaluci, rekla je da Fondacija “Udružene žene” ove godine obilježava 25 godina postojanja, a pored Sigurne kuće, djeluju i preko drugih servisa za pomoć i podršku, a to su SOS telefon, pravno savjetovalište i Resursni centar za socioekonomsko osnaživanje žena.

SOS telefon u toku ove godine zabilježio je 1.126 poziva, u prosjeku dnevno tri do četiri poziva.

„U toku posljednjih 12 mjeseci mjeru podrške u Sigurnoj kući su koristile 33 osobe, i to 14 žena i 19 djece, koji su u Sigurnoj kući boravili nekoliko dana do šest mjeseci. Besplatne pravne informacije i pravna pomoć za žene u široj regiji Banjaluke pružena je 147 žena, a pružene su 372 usluge“, rekla je Amela Bašić Tomić.

Da bi žene izašle iz kruga nasilja važno je da su ekonomski nezavisne. Fond za ekonomsko osnaživanje žena koristile su 293 žene, koje su u prosjeku imale po dvoje djece.

U okviru “16 dana aktivizma” sutra će u Banjaluci biti otvorena izložba radova korisnica Sigurne kuće, dok će 6. decembra u Prnjavoru biti organizovana ulična akcija sa ciljem upozorenja građana na femicid.

Buka

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close