BiHPrivreda

ZDK: Realizovane poticajne mjere u 2015.

Sopćenje za  medije

 

Informacija o realizaciji  poticajnih mjera Vlade Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini

(Program utroška budžetskih sredstava-Subvencije  privatnim preduzećima i poduzetnicima)

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona, je na 46 .sjednici, je usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera za 2015. godinu. U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, predviđena su finansijska sredstva u iznosu do 1.500.000,00 KM.  za  Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima,

Alokacija ovih sredstava utvrđena je Programom utroška budžetskih sredstava u 2015. godini.

Međutim, nakon usvajanja Izmjena Budžeta Kantona za 2015. godinu, utvrđen je iznos za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima  u iznosu od 950.000,00 KM, a utrošeno je 854.245,73 KM, i to za:

 

 

1.Subvencioniranje administrativnih troškova394.000,00 KM
2.Subvencioniranje inovatora5.000,00 KM
3.Subvencioniranje uvođenja međunarodnih standarda82.000,00 KM
4.Subveniconiranje investicija u obrtu42.853,93 KM
5.Subvencioniranje povećanja iskorištavanja kapaciteta u hotelima9.218,00 KM
6.Subvencioniranje novih poslovnih ideja11.741,00 KM
7.Subvencioniranje jačanja konkurentnosti289.432,80 KM
8.Subvencioniranje nastupa na sajmovima20.000,00 KM
  

UKUPNO:

854.245,73 KM

 

Može se zaključiti da je realizacija poticaja u 2015. godini bila relativno uspješna. Zbog malog broja urednih aplikacija nisu utrošena sva sredstva za poticaje planirana za 2015. godinu.

 

Realizacija poticaja provedena je na osnovu Odluka Vlade Kantona, Kriterija i Javnih poziva za svaki poticaj pojedinačno.

Osnovni kriteriji su jedinstveni za sve vrste poticaja, a odnose se na uredno izmirivanje: poreza, uključujući i indirektne, te doprinosa (zdravstveno, penziono osiguranje).

Posebni kriteriji su vezani za vrstu poticaja, a odnose se na: odobrenje za upotrebu objekta, certifikat za uveden međunarodni standard, dobivena upotrebna dozvola za izgrađeni industrijski objekat, dokaze o realiziranoj investiciji i drugo.

 

Realizacija svih poticaja ima karakter refundacije, odnosno poticaja nakon realizacije aktivnosti po kriterijima. Ovaj metod garantuje potpuno postizanje ciljeva i efekata poticaja.

 

Ministrstvo za privredu ZDK

 

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close