BiHPolitika

Održana 46. sjednica Vijeća ministara BiH: 60 milijuna eura – Vjetropark Hrgud

Jučer je održana 46. sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a donešeni su sljedeći zaključci i odluke:

U PROŠLOJ GODINI SMANJEN TRGOVINSKI DEFICIT ZA 8,69 POSTO

Vijeće ministara BiH primilo je na znanje Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, u kojoj se navodi da je u ovom razdoblju došlo do rasta izvoza, pada uvoza i smanjenja trgovinskog deficita u odnosu na 2014. godinu.

Prema analizi Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, u 2015. godini uvezeno je robe u vrijednosti od 15,85 milijardi KM, što je za 2,75 posto manje u odnosu na 2014. godinu, dok je ukupan izvoz iznosio 8,99 milijardi KM i veći je za 3,52 posto. Tako je pokrivenost uvoza izvozom iznosila 56,70 posto, što je za 3,10 posto više u odnosu na godinu ranije.

Rast izvoza i pad uvoza doveo je do smanjenja trgovinskog deficita, koji je u 2015. godini iznosio 6,86 milijardi KM, što je za 8,69 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.

Europska unija je i dalje naš glavni vanjskotrgovinski partner, tako da u ukupnom opsegu robne razmjene EU sudjeluje sa 64,81 posto, a slijede zemlje potpisnice sporazuma „CEFTA 2006“ s 13,25 posto, dok ostale zemlje sudjeluju s 21,94 posto.

Bosna i Hercegovina je u prošloj godini najviše izvozila u Njemačku, Italiju, Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Austriju, Tursku, Crnu Goru, Mađarsku i Nizozemsku. Istovremeno se najviše uvozilo iz Njemačke, Italije, Srbije, Hrvatske, Kine, Rusije, Slovenije, Turske, Austrije i Poljske.

BiH PRIBLIŽITI SVJETSKIM STANDARDIMA U UPRAVLJANJU PRIRODNIM RESURSIMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Ugovora za projekt „Podrška odlučivanju za modernizaciju i unapređenje održivog upravljanja zemljištem – DS – SLM – GCP/GLO/377/GEF“ – (Decision Support for Mainstreaming and Scaling up of Sustainable Land Management – DS – SLM – GCP/GLO/377/GEF) između Bosne i Hercegovine i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda – FAO.

Cilj projekta je povećanje sigurnosti hrane, razvoj poljoprivrede i unapređenje upravljanja prirodnim resursima.

Riječ je o ugovoru za projekt u okviru Konvencije UN-a za suzbijanje dezertifikacije/degradacije zemljišta (UNCCD konvencija), koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2002. godine.

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji će implementirati FAO, odobrio je Globalni fond za okoliš (GEF) u iznosu od 6.116.730,00 američkih dolara, od čega je za BiH 290.000,00 američkih dolara.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

ZA VJETROPARK U BERKOVIĆIMA 60 MILIJUNA EURA

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva financija i trezora i odredilo izaslanstvo za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni, i Bosne i Hercegovine za iznos od 60 milijuna eura – Vjetropark Hrgud.

Vjetropark Hrgud će se graditi u općini Berkovići i imat će l6 vjetroturbina s godišnjom proizvodnjom od 126 GWh.

Rok otplate kredita je 15 godina, s grejs periodom od četiri godine, a bit će alociran na Republiku Srpsku.

IRAN I BiH ŽELE PROŠIRITI LISTU ROBA S CARINSKIM POVLASTICAMA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja Protokola o izmjenama i dopunama Sporazuma o preferencijalnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Islamske Republike Iran, koji je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa radi povećanja opsega trgovine.

Na ovaj se način želi proširiti lista robe za koju su dvije države ranije odobrile carinske povlastice radi daljnjeg unapređenja bilateralne trgovine.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika protokola predložen je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa će o proširenoj listi robe s carinskim povlasticama zatražiti mišljenje Uprave za neizravno oporezivanje BiH te će informirati Vijeće ministara BiH.

PRODUŽENO PROVOĐENJE DVA PROJEKTA ZA UNAPREĐENJE ZDRAVLJA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, donijelo je Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Projektnog dokumenta za drugu fazu projekta „Jačanje DOTS strategije i unapređenje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze, uključujući multirezistentnu tuberkulozu i kontrolu infekcije u Bosne i Hercegovini“, kojom se provođenje ovog projekta produžava do 30. lipnja 2016. godine.

Istovremeno je Vijeće ministara BiH donijelo i Odluku o dopuni Odluke o usvajanju Projektnog dokumenta za drugu fazu projekta „Razmjerno povećanje univerzalnog pristupa za najrizičnije populacije u Bosni i Hercegovini“, kojom se provođenje ovog projekta produžava do 30. rujna 2016. godine.

Cilj ova dva projekta je unapređenje zdravlja ljudi u Bosni i Hercegovini.

ZA ZBRINJAVANJE OTPUŠTENOG VOJNOG PERSONALA 754.000,00 KM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva obrane, donijelo je Odluku o realizaciji granta za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga Bosne i Hercegovine „Perspektiva“ u 2016. godini.

Za implementaciju Programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala Ministarstva obrane i Oružanih snaga BiH ,,Perspektiva“ u 2016. godini osigurano je 754.000,00 KM u proračunu ovog ministarstva. Ova sredstva koristit će se za zbrinjavanje 233 otpuštene osobe koje se u 2016. godini nalaze u procesu tranzicije i zbrinjavanja.

Ministarstvo financija i trezora će, putem Jedinstvenog računa trezora, izvršiti prijenos ovih sredstava iz proračuna institucija BiH koji je odobren za Ministarstvo obrane BiH, a na osnovu potpisane odluke.

Ministarstvo obrane će Vijeću ministara dostaviti konačno izvješće o realizaciji granta za implementaciju programa tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala MO i OS BiH „Perspektiva“ u 2016. godini.

IMENOVAN MIRAŠČIĆ ZA ČLANA UO IGA-e

Vijeće ministara BiH je imenovalo Gorana Miraščića, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, za člana Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije Bosne i Hercegovine umjesto Harisa Abaspahića, kojeg je Vijeće ministara BiH razriješilo dužnosti na osobni zahtjev.

www.magazinplus.eu – Vijeće ministara BiH

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close
Close